Tilgjengelighetserklæring for nav.uninett.no

  • nav.uninett.no
  • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Frontend utvikler i vårt team tok et kurs som tilbys av DFØ læringsplattformer "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".

Frontend utvikler er også med i et fagnettverk om universell utforming og har møtet opp til samlinger hver tredje uke. Møtene gikk ut på testing, problemløsning, WCAG-krav, og andre temaer innen universell utforming.

Arbeidet i teamet:
Arbeidet med og fokus på universell utforming startet i god tid før lovverket trer i kraft, og derfor ble alle WCAG-kravene løst.