Tilgjengelighetserklæring for gjerdrum.kommune.no

 • gjerdrum.kommune.no
 • GJERDRUM KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 949 762

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJERDRUM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på gjerdrum.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har bilder uten alternativ tekst. Dette gjelder i hovedsak aktuelt-saker på forsiden som har bilder.

Fra 1. februar 2023 vil alle bilder (med og uten lenke) som publiseres ha alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kommunestyremøter strømmes med Aventia KommuneTV-løsning, og publiseres i etterkant. Direktestrømming har ikke tekst, men vi jobber med å få på plass teksting av opptakene i samarbeid med Aventia, og deres funksjonalitet for teksting.  

I forbindelse med leirskredet i Gjerdrum 30.12.2020 ble det laget noen informasjonsvideoer som ligger på YouTube. Disse har ikke alternativ tekst.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kommunestyremøter strømmes med Aventia KommuneTV-løsning, og publiseres i etterkant. Direktestrømming har ikke tekst, men vi jobber med å få på plass teksting av opptakene i samarbeid med Aventia, og deres funksjonalitet for teksting.  

I forbindelse med leirskredet i Gjerdrum 30.12.2020 ble det laget noen informasjonsvideoer som ligger på YouTube. Disse er ikke tekstet. 

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke oppfyller kravene. Brukere som benytter skjermleser vil i noen tilfeller få opplest overskrifter,  avsnitt og tabeller i feil rekkefølge.

Fra 1. februar 2023 innføres det nye retningslinjer og maler for publisering. 

Disse vil være iht. kravene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke oppfyller kravene. Brukere som benytter skjermleser vil i noen tilfeller få opplest overskrifter,  avsnitt og tabeller i feil rekkefølge.

Fra 1. februar 2023 innføres det nye retningslinjer og maler for publisering. 

Disse vil være iht. kravene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke oppfyller kravene. Fra 1. februar 2023 innføres det nye retningslinjer og maler for publisering.

Disse retningslinjene vil være iht. kravene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes skjema som ikke oppfyller kravene. Leverandør av skjemaløsning jobber med å rette  teknisk løsning slik at den blir iht. kravene.

Fra 1. februar 2023 innfører vi nye retningslinjer og maler for publisering. Disse retningslinjene vil være iht. kravene. 

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen sider som bryter regelverket, men fra 1. februar 2023 vil nye publiseringer være iht til kravene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ulik kompetansenivå på redaktører har medført varierende bruk av lenketekst.

Det innføres nye retningslinjer for publisering og bruk av lenker fra 1. februar 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke oppfyller kravet. Det innføres nye retningslinjer for publisering fra 1. februar 2023.

Nye sider etter 1. februar 2023 vil være iht. kravene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør av publiseringsløsningen vår har testet løsningen etter WCAG 2.0 og 2.1. Teknisk er løsningen iht. til kravene fra 1. februar 2023.

Innhold som er produsert før 1. februar 2023 er i ulik grad iht. kravene. Dette er beskrevet i tekstboksen innenfor hvert krav.

Vi etablerer nye retningslinjer for publisering på nettstedet, som ivaretar alle kravene, fra 1. februar 2023.