Tilgjengelighetserklæring for tvedestrand.kommune.no

 • tvedestrand.kommune.no
 • TVEDESTRAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 781
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TVEDESTRAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tvedestrand.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke vært like konsekvente med å legge på tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold. Det kan derfor forekomme nyhetsartikler under aktuelt uten tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold. 

Innhold som bryter kravet

Vi har streaming fra møter i teknikk, plan og naturutvalget, formannskapet og kommunestyret fra og med våren 2020. Disse er ikke tekstet, og det vil være uforholdsmessig kostbart å tekste disse sendingene tilbake i tid. 

Tilgjengelige alternativ

Møteprotokoller fra alle politiske møter fra 2006 til og med 2016 ligger tilgjengelig på nettsiden. Møteprotokoller før denne tid kan etterspørres hos dokumentsenteret/politisk sekretariat.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen egenproduserte videoer uten teksting, men disse er laget før krav om teksting av videoer ble innført. Vi har nå krav om at alle videoer som lages i kommunen skal ha teksting.

Innhold som bryter kravet

Vi har et par enkle webskjema som en del av vår nettside. De har ikke mulighet for autocomplete. Vi sjekker dette med vår leverandør.

Innhold som bryter kravet

For dårlig kontrast på lenketekster. Vi bør ha bedre kontrast på brødsmulesti for å ha nivå AAA.

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet

Dette må vi sjekke med vår leverandør. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .