Tilgjengelighetserklæring for Bibstat.no

 • Bibstat.no
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bibstat.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren, skal ha et tekstalternativ som har samme formål. 
I dette tilfellet er kartgrafikk usynlig for skjermleser, synshemma får derfor ikke tilgang til informasjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere landemerker med samme navn under samme foreldre element. Disse burde være unike for å unngå forvirring for blinde og døvblinde brukere som benytter seg av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Det mangler ledetekster til skjemafelt og labels vises ikke i det man begynner å fylle ut et inputfelt. Dette kan gjøre det vanskeligere å fylle ut for alle type brukergrupper.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekstlenker som bruker farge som eneste infomasjonsbærer. Det er ikke nok å basere seg kun på farge for å oppnå kravet.
Svaksynte og fargeblinde kan ha vanskeligheter med å lese innholdet rikitig.

Innhold som bryter kravet

Kontraster på flere teksttyper er ikke gode nok. Dette gjelder for eksempel for tipstekster for grafer og paginering innenfor et temaområde i en graf.
Suksesskriteriet gjelder i særlig grad svaksynte og fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder flyter tekst over hverandre ved større linjeavstander, det gjør det vanskelig å lese innholdet for alle brukergrupper.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Visuell fokusmarkering mangler for mye av innholdet på siden. 
Hovedmenyen er vanskelig å navigere i fordi man er avhengig av å holde musepeker over menyen for å kunne se innholdet. Det finnes også flere elementer som er skjulte eller tomme og en "Scroll opp" knapp som ikke er tilgjengelig med tastaturnavigering.

Suksesskriteriet skal i særleg grad ta hensyn til blinde, svaksynte og de med nedsatt motorikk.

Innhold som bryter kravet

Denne type funksjonalitet finnes ikke i løsningen. 
Suksesskriteriet skal i særlig grad ta hensyn til personar som er avhengige av å bruke tastatur, skjermforstørrer/skjermlesar for å kunne navigere.

Innhold som bryter kravet

I footer finnes det en lenke som ikke har en tekst, og et bilde som ikke lastes inn.
Suksesskriteriet skal lette navigasjon og forståelse av innhold for personar som er svaksynte, blinde, døvblinde og de som har nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Ledetekster mangler for skjemaelementer.
Suksesskriteriet skal lette navigasjon og forståelse av innhold for personar som er svaksynte, blinde, døvblinde og de som har nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Visuell merking av fokus mangler på de fleste elementer på siden. Suksesskriteriet hjelper dem som er avhengig av å bruke tastaturet for å betjene nettsiden, ved at det er synlig hvilket element som er i fokus til en hver tid.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det vises feilmeldinger i sammenheng med feil utfylling av skjemaelementer, men meldingen sier ingenting om hva som er galt.

Identifikasjon og beskriving av inputfeil i skjema, vil øke brukervennlighet for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Det mangler ledetekster og instruksjoner i sammenheng med inputfelt på siden.
Ledetekstar og instruksjoner vil øke brukervennlighet for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Det mangler informasjon om hvordan man kan rette opp en feil som blir oppdaga automatisk.

Suksesskriteriet skal ta hensyn til personer som kan ha behov for hjelp til effektiv betening av skjema. Dette kan være de som er blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde og som har nedsatt kognisjon og nedsatt motorikk.

Forslag til retting av inputfeil i skjema vil også øke brukervennlighet for alle brukere.
 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes bruk av utdaterte HTML tagger, og duplikat ID på skjema element, "caspioform". 

Personer som bruker hjelpemiddelteknologi er avhengig av at nettsider ikke inneholder syntaksfeil for å få innholdet presentert på rett måte. Dette gjelder i særlig grad for blinde, svaksynte, døvblinde og de med nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes skjult modal med aria-hidden, men innholdet i modalen kan fortsatt indekseres.

Dette kriteriet gjelder i særlig grad personer som er blinde, svaksynte, døvblinde og som har nedsatt motorikk.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .