Tilgjengelighetserklæring for microsoft project (ude)

 • Microsoft Project (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Project (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av cellene i rutenettet vårt er ikke-standardceller ettersom de støtter hekking, og med en slik evne følger en liten inkompatibilitet med aria-foreldreroller.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av cellene i rutenettet vårt er ikke-standardceller ettersom de støtter hekking, og med en slik evne følger en liten inkompatibilitet med aria-foreldreroller.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det meste av Project og Roadmap støtter tekstavstand på riktig måte, bortsett fra Flow-widgeten i Roadmap. Denne widgeten hjelper folk å koble Roadmap-rader til Project og Azure Dev ops. Dette er fordi selve Flow-widgeten er inneholdt i en iframe som peker til en annen opprinnelse enn resten av det omkringliggende brukergrensesnittet, og vi kan derfor ikke overstyre stilen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokus faller ikke på "Untitled Roadmap" når du lager et nytt Roadmap.

Tastaturfokuset faller ikke på "Gjeldende dato" når "fullfør kalenderen" åpnes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fanefokuset og fortellerfokuset forblir ikke på samme sted mens du bruker caps+piltaster.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det meste av Project og Roadmap støtter tekstavstand på riktig måte, bortsett fra Flow-widgeten i Roadmap. Denne widgeten hjelper folk å koble Roadmap-rader til Project og Azure Dev ops. Dette er fordi selve Flow-widgeten er satt i en iframe som peker til en annen opprinnelse enn resten av det omkringliggende brukergrensesnittet, og vi kan derfor ikke overstyre stilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .