Tilgjengelighetserklæring for ferjedatabanken.no

  • ferjedatabanken.no
  • STATENS VEGVESEN, organisasjonsnummer 971 032 081
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statens vegvesen ønsker at innholdet og tjenestene våre er tilgjengelig for alle. Derfor jobber vi kontinuerlig med å identifisere og rette feil med universell utforming. Målet vårt er at innholdet på ferjedatabanken.no skal oppfylle kravene i WCAG 2.1.

Det brukes automatisk testverktøy for å finne feil tidlig.