Tilgjengelighetserklæring for nlb.no

 • nlb.no
 • NASJONALBIBLIOTEKET, organisasjonsnummer 976 029 100
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NASJONALBIBLIOTEKET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nlb.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

PDF regnes som et komplekst medieformat, og skaper iblant problemer for brukerne. Det er behov for beskrivende tekster for noen av PDF-filene (for eksempel i form av sammendrag i HTML). For øyeblikket mangler beskrivelser og dokumentene kan ikke leses av brukere med skjermlesere.

Informasjonsmateriell på www.nlb.no/om-nlb/informasjonsmateriell har ingen tilgjengelige alternativ til innhold.

Innhold som bryter kravet

Innhold i lydfiler er ikke gjengitt i tekstformat.Brukere med hørselsnedsettelse får ikke tilgang til informasjonen i lydklipp.

Gjelder lydklipp av talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer hvor deler av innholdet ikke er synstolket. Synshemmede får ikke beskrevet all visuell informasjon.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger i skjema: Oppfyller ikke synshemmedes behov for å oppfatte feilmeldinger.

Innhold som bryter kravet

Attributtet autocomplete mangler for skjemaer der brukerne fyller ut informasjon om seg selv. Attributtet bør brukes for felt der brukere fyller ut informasjon om seg selv, det letter oppføringen for spesielt brukere med hjelpemidler eller som har en kognitiv funksjonsnedsettelse.

Innhold som bryter kravet

Fokusmarkøren rundt klikkbare objekter har ikke tilstrekkelig kontrast.

For at også brukere med lettere synsnedsettelser skal kunne skille ut grensesnittkomponenter, er det viktig at rammer rundt slike objekter har gode kontraster mot nærliggende farger.

Innhold som bryter kravet

All funksjonalitet kan ikke brukes med økt avstand mellom teksten.

Når man øker avstanden til teksten, gjemmer søkeikonet seg bak menyen. Dette gjør det vanskelig å lese menyalternativene og å bruke søkefunksjonen på en tilfredsstillende måte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Søkeresultatene blir plassert under bunnteksten i koden når forslag til søkeresultater vises i liste. Er ikke riktig plassert i koden.

Dette kan få konsekvenser for brukere som benytter hjelpemiddel. Om et hjelpemiddel ikke finner noe før sidefoten (footer) er det en stor risiko for at brukeren aldri kommer til å finne det.

Innhold som bryter kravet

Kontrastkrav ikke innfridd på interaktive elementer: Når brukeren forflytter seg med tastatur må det være visuelt tydelig hvor fokus er.

Fokusmarkøren er noen ganger vanskelig å se med hensyn til fargen på fokusmarkøren (interaktive elementer med grønn bakgrunn og grønn fokusmarkør).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

www.nlb.no/eng

Innhold på engelsk er ikke markert i koden. Header og søkefunksjonen med søkeresultater er på norsk i engelsk versjon.

Påvirker brukere som benytter skjermleser/talesyntese med støtte for flere språk.

Innhold som bryter kravet

Inkonsekvent bruk av knappene på startsiden. Dette kan forårsake forvirring blant brukerne.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger bør plasseres øverst i skjema. Dynamiske feilmeldinger må markeres med aria-live og lenkes ved hjelp av aria-describedby attributtet til tilhørende inputfelt. Gjelder alle skjemaer.

Dette kan føre til at brukeren ikke oppfatter feilmeldingen.

Innhold som bryter kravet

Skjema har ledetekster for hvert skjemafelt, men den samme informasjonen ligger også i et title-attributt, noe som betyr at meldingene leses opp to ganger av noen skjermlesere. Dette kan være veldig vanskelig å lytte til for brukere med lesehjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger i skjema bør gi bedre informasjon til brukeren. Det er ikke tydelig nok hvordan feil kan rettes opp.

Hvis @-tegnet mangler i en e-postadresse, for eksempel, bør dette formidles gjennom feilmeldingen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Behov for å supplere med WAI-ARIA i koden for at nettstedet skal fungere godt for personer med lesehjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Behov for forbedringer i skjemaene knyttet til aria-live for å rapportere om endringene som skjer visuelt.

Brukeren med lesehjelpemidler vil ikke motta varsel i skjemaene om at det har oppstått feil, eller at de har hoppet over et obligatorisk felt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke nlb.no. Vi jobber for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Vi jobber for å tilfredsstille de nye kravene i WCAG 2.1.

Satsinger:
Flere ansatte i virksomheten har blitt kurset i universell utforming av ikt.

Planer fremover:
Vi skal lansere nye nettsider våren 2024.