Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Lists (UDE)

 • Microsoft Lists (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Lists (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

1. Skjermleser annonserer ikke alternativknappetiketter for valgfelt før ett av valgene er valgt
2. I Liste-skjemaet utvides og skjules kommentarfeltet ved ser-handling. Denne utvidelsen og sammenbruddet av kommentarfeltet annonseres ikke av skjermleseren
3. I listeskjemaet utvides handlingen "konfigurer skjema" til en meny med alternativer og skjules igjen ved brukerhandling. Denne utvidelsen og kollapsen av kommandoen annonseres ikke av skjermleseren
4. Under opprettelsen av "nummer"-kolonnen annonserer ikke skjermleseren valgt symbol for "nummertype" der det er flere alternativer som $, Custom etc.
5. Ett av <img>-elementene i listedetaljerruten har ikke alternativ tekst

Innhold som bryter kravet

1. Ved 400 % er det en horisontal rullelinje som vises i listelerretet i stedet for å flyte innholdet på en mer omflytningsvennlig måte
2. På Lists home går titlene på lister utover fokusgrensene og overlapper litt

Innhold som bryter kravet

Lysstyrkeforholdet er mindre enn 3:1 for fokusindikatoren kontra tilstøtende bakgrunnsfarge for "Nye lister"-ruten

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Innenfor enkeltvalgsfelt flyttes ikke tastaturfokus til "x", noe som vil fjerne det valgte valget mens du navigerer med tabulatortasten. Den tillater bare brukeren å gå gjennom tilgjengelige valgalternativer, men tillater ikke brukere å fjerne et allerede valgt alternativ.

Innhold som bryter kravet

Når brukeren navigerer til en "nytt listeelement"-side (direkte lenke, ikke i lister-appen), er det ingen beskrivende sidetittel, bare en generisk en merket "nytt element"

Innhold som bryter kravet

På slutten av listen lander tastaturfokuset ved det skjulte elementet og kunngjør "JavaScript" for listeskjemaer som er konfigurert ved hjelp av strømautomatisering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

1. ARIA-attributter er ikke tillatt for et elements rolle i "Nytt element"-panelet.
2. Når brukeren navigerer fra liste-appen -> ny liste -> liste fra excel -> velger som viser en liste over filer => i denne velgeren, er rollen til tabelloverskriften feil. I stedet for å definere det som "navn, tabelloverskrift", kunngjør skjermleseren det som "navn, knapp"


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .