Tilgjengelighetserklæring for sdir.no

 • sdir.no
 • SJØFARTSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 974 761 262
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SJØFARTSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sdir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på enkelte sider som mangler alt-attributt. Dette fører til at noen brukere ikke kan oppfatte disse bildene. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes media som bare tilbyr video. Dette gjør at noen brukere ikke kan oppfatte innholdet siden de ikke får noe alternativ til videoen. Dette skyldes redaksjonelle prioriteringer, og skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer som ikke tilbyr gyldige tekstlige alternativer. Dette gjør at noen brukere ikke kan oppfatte innholdet i videoen. Dette skyldes redaksjonelle prioriteringer, og skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på enkelte sider hvor overskriftsstruktur ikke blir overholdt. Dette kan være forvirrende og vanskelig å bruke for noen brukere. Dette skyldes redaksjonelle prioriteringer, og skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe innhold som ikke blir riktig presentert i en logisk rekkefølge. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å forstå innholdets struktur. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold i skjema som ikke er riktig kodet og som dermed gjør det forvirrende for brukere å fylle inn skjemaet. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som bygger utelukkende på farge. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å oppfatte endringer på disse elementene. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som ikke er mulig å endre tekststørrelse på. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å lese og oppfatte innholdet. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold med bilder av tekst som ikke tilbyr et tekstlig alternativ. Dette gjør det vanskelig for noen brukere å oppfatte teksten. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som er pekerfølsomt eller følsomt ved tastaturnavigering. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å oppfatte det endrede innholdet på siden. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke er mulig å navigere til ved hjelp av tastatur. Dette gjør det vanskelig for noen brukere å nå interaktive elementer og dermed utføre visse oppgaver. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Sidene gir ikke en bruker mulighet til å kunne hoppe over blokker eller hoppe direkte til sidens innhold. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å navigere siden. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke har logisk fokusrekkefølge. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å navigere innholdet. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe innhold hvor lenkers formål ikke kommer tydelig frem. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å forstå hva som skjer når man trykker på lenken. Dette skyldes redaksjonelle prioriteringer, og skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke får synlig fokus ved tastaturnavigering. Dette gjør det vanskelig for noen brukere å se hvor de navigerer. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes deler av innhold som ikke er på språket som er angitt, og som ikke er markert i koden. Dette kan gjøre det forvirrende for noen brukere å få opplest innholdet. Dette skyldes redaksjonelle prioriteringer, og vil bli rettet opp i. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke har konsekvent identifikasjon. Det kan gjøre det forvirrende for noen brukere å navigere. Dette skyldes prioriteringer som er gjort under utvikling. Dette skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke informerer om feil som har skjedd. Dette gjør det vanskelig for brukeren å forstå hva som har gått galt eller hva som har blitt gjort. Dette skyldes prioriteringer som er gjort under utvikling. Dette skal rettes opp i.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold med nesting feil. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som har feil eller ikke en tydelig rolle spesifisert i koden. Dette kan medføre feil i navigering og oppfattelse for noen brukere. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som utelukker at noen brukere får beskjed om hvilke feil som har dukket opp ved innsending av skjema. Det skiftes automatisk kontekst ved feil, uten tydelig informasjon om hva som har skjedd. Dette skyldes prioriteringer gjort under utvikling. Det skal rettes opp i.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .