Tilgjengelighetserklæring for rop.no

  • rop.no
  • SYKEHUSET INNLANDET HF, organisasjonsnummer 983 971 709
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har siden vinteren 2022 jobbet sammen med vår digitale partner, Inmeta, for å utbedre nettsiden med tanke på universell utforming. I tillegg til deres bistand for å rette opp i de tekniske og designmessige feilene, har vi internt jobbet med å feilrette brutte lenker, legge til alternativ tekst på bilder der det har manglet ol. I arbeidet har vi benyttet verktøyet Siteimprove, som også gir oss god oversikt over UU-status og ulike problemer som vi må rette opp i på nettsiden.
Siden vi har en stor nettside ser vi at arbeidet med universell utforming vil være et kontinuerlig prosjekt. Vi er opptatt av å opprettholde kvaliteten på nettstedet, og jobber kontinuerlig med å utbedre UU-problemer som avdekkes.
2024 er siste driftsår for NKROP, og det er ikke avklart hva som skjer videre med rop.no. Den driftes og forvaltes som normalt frem til sommeren 2024.