Tilgjengelighetserklæring for Kommuneplanens handlingsdel 2024–2027, Økonomiplan 2024–2027, Budsjett 2024

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 22 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FÆRDER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kommuneplanens handlingsdel 2024–2027, Økonomiplan 2024–2027, Budsjett 2024 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet om tekstalternativ til ikke-tekstlig innhold. Synshemmede får derfor ikke tilgang til informasjon i alle av våre publiserte bilder og grafikk.

Alle grafer mangler funksjonalitet for alternativ tekst, de fleste grafer mangler også tekst alternativ. 

Ikonet foran lenken til tilgjengelighetserklæringen mangler alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes tabeller som enten mangler innhold i overskriftsceller og/eller har en minimal kodefeil. De aller fleste tabeller kan brukes med tastatur og assisterende verktøy. Det finnes unntak der tredjepartleverandør ikke har gjort dette mulig.
 • Det finnes overskrifter kodet med ARIA i stedet for ren HTML.
 • Dynamisk element - Graf: Enkelte grafer mangler markert x/ y-akse.
 • Dynamisk element Tabell: Overskriften er hardkodet til overskrift H3. Dette kan skape strukturfeil.
Innhold som bryter kravet
 • "Søkeresultater" - "Søk" og "tilbake til forside" ikke kodet responsivt. Negativ konsekvens for brukere av mobil/ nettbrett.
 • Grafikk og nøkkeltall - driftsramme/ investeringer/ endring driftsbudsjett - graf oppdaterer seg ikke til skjermbredde ved rotasjon av mobil uten å oppdatere siden, og tabell i popup er ikke kodet responsivt. Negativ konsekvens for brukere av portrett/landskapsmodus på mobil enhet.
 • Footer ikke kodet responsivt.
 • Dynamisk element: Tabell ikke kodet responsivt. Negativ konsekvens for brukere av mobile enheter.
Innhold som bryter kravet
 • Lenketeksten til tilgjengelighetserklæring står ikke til kontrastkravet på 4:5:1.
 • Dynamisk element - Tabell: Tabellcelle med lenke har ikke tilstrekkelig fargekontrast.
Innhold som bryter kravet

Vårt nettsted inneholder noen få bilder/grafikk med tekst. Dette kan føre til at brukere av nettstedet vårt ikke får med seg teksten i bildet, da hjelpemidler ikke får med seg teksten, eller at teksten i bildet blir uklar ved stor forstørring.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes tabeller hvor innhold går tapt i 400 % zoom.
 • Det finnes innhold (for eksempel til topp knapp) som ikke responderer opptimalt i 400 % zoom.
 • Dynamisk element - Tabell: Innhold i tabell går tapt før 400% zoom.
 • Dynamisk element - Graf: Innhold i graf går tapt før 400% zoom.
Innhold som bryter kravet
 • Det finnes grafer som ikke står til kontrastkravet på 3:1. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn.
 • Søkefeltet står ikke til kontrastkravet på 3:1. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn.
Innhold som bryter kravet

Justering av tekstavstand fungerer ikke optimalt på nettsiden. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn og dysleksi.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes grafer hvor pekerfølsomhet/ mulighet for avvisning av ekstra innhold ikke er optimal.
 • Dynamisk element - Graf: Pekerfølsomhet/ mulighet for avvisning av ekstra innhold ikke optimal.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes grafer (levert av tredjepartsleverandør) med popup, hvor innhold i popup ikke er tilgjengelig ved tastaturnavigering.
 • Det finnes tabell med graf, hvor graf ikke er mulig å nå ved bruk av tastatur. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.
 • Dynamisk element - Tabell: kan ikke nås ved bruk av tastatur.
 • Dynamisk element - Graf: kan ikke nås ved bruk av tastatur.
Innhold som bryter kravet
 • Grafikk og nøkkeltall - driftsramme/ investeringer/ endring driftsbudsjett - Det finnes tastaturfelle i graf. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.
 • Dynamisk element - Tabell: Tastaturfelle på tabeller med popup.
Innhold som bryter kravet

Feil i kode. Snarvei for å hoppe direkte til hovedinnhold ikke tilgjengelig ved tastaturnavigering. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes tabell med graf hvor graf ikke får fokus. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.
 • Det finnes popups som ikke får fokus. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.
 • Det er feil i fokusrekkefølgen på forsideelementer der en seksjon kan utvides. Navigering og innhold i seksjonen er fremdeles tilgjengelig ved bruk av tastatur og assisterende verktøy.
 • Det er feil i fokusrekkefølgen i "søk" - "søkeresultater". Navigering og innhold i seksjonen er fremdeles tilgjengelig ved bruk av tastatur og assisterende verktøy.
Innhold som bryter kravet
 • Overskriftene på en detaljside omgjøres, og får ugyldig lenkekode (tittel) etter en overskrift er valgt fra bokmerkemenyen.
Innhold som bryter kravet
 • Det finnes feil i fokusmarkering enkelte steder i publiseringen (blant annet i popups).
 • Dynamisk element - Tabell: Det finnes feil knyttet klikkbare elementer i tabell.
 • Dynamisk element - Graf: Det finnes feil i graf.
Innhold som bryter kravet
 • Det finnes områder på siden som ikke responderer optimalt på pekeravbrytelse (for eksempel "søk"). Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn, håndfunksjon og/eller kognisjon.
Innhold som bryter kravet
 • Det finnes grafer på siden hvor det ikke er samsvar mellom visuell og kodet ledetekst.
 • Det finnes områder på siden hvor det ikke er samsvar mellom visuell og kodet ledetekst.
 • Det finnes tabeller på siden hvor det ikke er samsvar mellom visuell og kodet ledetekst.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes inkonsekvent plassering/ manglende lenker som fører brukeren tilbake til forsiden av nettstedet.
Innhold som bryter kravet

Det finnes inkonsekvent navngivning for lenkene som fører brukeren tilbake til forsiden av nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 • Dynamisk element - Tabell: har flere elementer med id som ikke er unik.
Innhold som bryter kravet
 • Dersom tjenesteområdet består av to nivå. Ekspandering på nivå 2 mangler lenketekst på ikon.
 • Ugyldig bruk av role-attributt/ aria-label i måltabellen(e). Det mangler også gyldig aria-atributt dersom tabellen inneholder nedtrekksmeny for filtrering.
 • Forekomst av ugyldig bruk av ARIA role verdi i enkelte tabeller.
 • I menyen finnes det bruk av aria-label uten tilknytning til gyldig role-attributt.
 • Grafikk og nøkkeltall (driftsramme) - Interaktive kontroller er nøstet.
 • Grafikk og nøkkeltall (Investeringer) - Interaktive kontroller er nøstet.
Innhold som bryter kravet

Søkeresultater annonseres ikke ved bruk av assisterende verktøy.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Framsikt leverer webløsingen til dette nettstedet.
Vi arbeider med å rette opp feil der vi kan, og å tilby kravgodkjente alternativer for feil vi ikke kan rette (f.eks. der vi bruker tredjeparts leverandører). Vi fortsetter arbeidet med UU i perioden 2024.

Du kan finne en oversikt over våre tilgjengelighetserklæringer på kommunens nettsted: https://faerder.kommune.no/tjenester/om-farder-kommune/tilgjengelighets…