Tilgjengelighetserklæring for Kopi av senterfornordligefolk.no

 • Kopi av senterfornordligefolk.no
 • DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS, organisasjonsnummer 994 331 795
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kopi av senterfornordligefolk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler beskrivende tekst (alt-tag) på de fleste bilder. Ved stikkprøve er det kun funnet alt-tag med beskrivelse i logo i toppmeny

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere videoer hentet fra YouTube, disse mangler subtitles. Dette kan legges inn via YouTube's egen subtitlesfunksjon.

Innhold som bryter kravet

Noen få bilder har tekst på seg (fks filmplakater, bildeutklipp fra video o.l) disse kan med fordel få en beskrivende tekst (alt-tekst). Dog har bildene alternativ løsning, som er artikkelen de hører med i.

Tilgjengelige alternativ

Noen få bilder har tekst på seg (fks filmplakater, bildeutklipp fra video o.l) disse kan med fordel få en beskrivende tekst (alt-tekst). Dog har bildene alternativ løsning, som er artikkelen de hører med i.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ja

Innhold som bryter kravet

Som 2.4.2 - Dette virker å være OK, dog kan det med fordel være konsekvent bruk av språk mtp skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Som 2.4.2 og 2.4.5 - det kan med fordel være konsekvent bruk av samme språk, siden nettstedet fra før av kan deles inn i samisk, engelsk og norsk bokmål. Dette vil kunne gå ut over alle som bruker nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Selve funksjonen virker å være i orden - den visuelle markeringen rundt fokus ved tab-navigering mangler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette har vi kontrollert ved bruk av Accessibility Evaluator - Det scores 81% - noe som indikerer svært mange og mer alvorlige feil.

Innhold som bryter kravet

Det er noe bruk av navngivning på elementer/blokker her og der, men det meste virker å være fra et mer generisk responsive kodespråk, det kan derfor være noe vanskelig for andre å overta koden og forstå basert kun på kode hva som hører til hvor


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har en del krav som ikke er innfridd, dette jobber vi kontinuerlig med å innfri.