Tilgjengelighetserklæring for Bergen kommune

 • Bergen kommune
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bergen kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har overskrifter som ikke følger riktig struktur på overskriftsnivå

Innhold som bryter kravet

Ved endring av tekstavstand på temasiden Arkitektur+ kan tekst overlappe hverandre. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ledeteksten samsvarer ikke med kodet ledetekst. Gjelder chatløsningen kommune Kari 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noe innhold på et annet språk enn norsk som ikke er definert i koden. Skjermleser vil derfor ikke lese riktig språk for dette innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har tabeller som ikke er kodet slik at de ikke blir lest opp riktig av skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Bergen kommunes arbeid med universell utforming

I Bergen kommune har vi i flere år jobbet målrettet med universell utforming på nettsidene og i IKT-løsningene våre. Vi har et solid fagmiljø som jobber aktivt for at alle skal kunne bruke nettsidene våre.

Vi utvikler våre egne nettsider og bruker et rammeverk som er kvalitetssikret opp mot krav til universell utforming. Vi har også en egenutviklet publiseringsløsning. Den er laget slik at det skal være enkelt å publisere innhold som overholder krav til universell utforming. Vi har blant annet gjort det obligatorisk å skrive alternativ tekst til bilder og begrenset mulighetene for å velge farger som ikke overholder kontrastkrav. I tillegg har vi laget sidemaler som er bygget opp slik at innhold presenteres med en god struktur som støtter bruk av hjelpemidler, som for eksempel skjermleser.

Vi har gode testrutiner. Vi tester alle nye komponenter og endringer grundig før de legges ut på internett.

Deler av nettsidene våre består av løsninger som er laget av eksterne leverandører. Eksempler på dette kan være skjemaløsninger eller løsning for å bestille billetter. Vi stiller strenge krav til våre leverandører, og tester grundig før vi slipper slike løsninger ut til våre innbyggere.

Du kan lese mer om vårt arbeid med universell utforming på www.bergen.kommune.no/uu.