Tilgjengelighetserklæring for 3DL (UDE)

 • 3DL (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på 3DL (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

M

Innhold som bryter kravet

Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen mangler riktig kontrast.

Innhold som bryter kravet

Løsningene leveres i web, mobile enheter (som app) og på datamaskiner som app. På de mobile enhetene gir det ikke en økning på 200 % på grunn av hensyn til formatet på innholdet og måten det presenteres på. På nett og datamaskiner kan alle tekstelementer endres til 200 %. Det er mulig å bruke app i PC isteden for mobil.

Innhold som bryter kravet

Innhold  endres ikke til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde.

Innhold som bryter kravet

Mangler kontrastforhold på ikke-tekstlig innhold 

Innhold som bryter kravet

Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

All funksjonalitet fungerer ikke ved hjelp av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Ikke testet for at brukerne blir stående fast på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Ikke funksjonalitet for å hindre at brukeren aktiverer hurtigtaster ved uhell.

Innhold som bryter kravet

Brukeren får ikke direkte tilgang til hovedinnholdet på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Mangler informasjon om lenkemålet i lenkene.

Innhold som bryter kravet

Mangler funksjonalitet fpekerinndata med ulike pekeenheter, ferdigheter og hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet

Ledetekst gjenspeiles ikke i koden.

Innhold som bryter kravet

Mangler funksjonalitet for å bevege på selve enheten eller gjennom brukerbevegelser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket til innholdet er ikkangitt i koden.

Innhold som bryter kravet

Mangler støtte for at annet språk blir håndtert i koden.

Innhold som bryter kravet

Brukergrensesnittkomponent er forutsigbare for brukeren.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har ikke støtte for at feil som oppdages automatiske vises.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .