Tilgjengelighetserklæring for jobbikirken.no

 • jobbikirken.no
 • DEN NORSKE KIRKE, organisasjonsnummer 818 066 872
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DEN NORSKE KIRKE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på jobbikirken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder og ikoner mangler i stor grad tekstlig alternativ. Dette medfører at brukere med synssvekkelser kan få problemer med å få med seg dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen tomme header-elementer rundt om på nettstedet. Disse kommer antakeligvis fra brukerfeil i publiseringsverktøyet. Det er også lister med lenker som ikke er kodet som lister.

Innhold som bryter kravet

I footeren på mobil er det ikke tilstrekkelig kontrast mellom lenker og bakgrunnsfarge. Dette gjør at det er vanskelig å skille innholdet fra bakgrunnen.

Innhold som bryter kravet

Ved zoom til 400% kuttes tekst i mobilmeny, noen ikoner kuttes og innholdskort er bredere enn skjermbredden. Dette gjør det vanskelig for brukere som er avhengig av zoom.

Innhold som bryter kravet

Det er forekomster av tekster som mindre enn 150% linjehøyde. Dette kan medføre at tekst kuttes ved endring av tekstavstand.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig for redaktørene å legge til video hero-en til nettsiden. Denne videoen får man ikke pauset på noen måte. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å konsentrere seg om annet innhold.

Innhold som bryter kravet

For øyeblikket er det ikke innhold som bryter med dette punktet. I og med at redaktørene kan legge inn hvilke videoer de vil i publiseringsverktøyet, kan dette forekomme. Dersom slikt innhold blir lastet opp kan det være en utløsende faktor for anfall hos mennesker med fotosensitivitet.

Innhold som bryter kravet

Det er ingen måte å hoppe over innhold på nettstedet. Dette medfører ekstraarbeid for brukere som ved hjelp av tastaturnavigering ønsker å flytte fokus til sidens hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider mangler titler. Dette gjør at det ikke er mulig å navigere seg fra tittel til tittel ved hjelp av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

I toppmenyen har lenkene baklengs fokusrekkefølge. Dette gjør at skjermlesere ikke leser innholdet slik det fremstilles visuelt.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som ikke har tekstlig alternativ. Dette gjør det vanskelig for brukere som benytter skjermleser å forstå formålet med lenken.

Innhold som bryter kravet

Det er hverken søkefunksjonalitet eller nettstedskart på nettstedet. Dette kan medføre at det blir vanskelig å finne relevant innhold på en effektiv måte for enkelte brukere.

Innhold som bryter kravet

Det er en "hjem"-lenke som er visuelt skjult frem til man begynner scrolling som er tilgjengelig via tastatur. Dette gjør at den ikke får synlig fokus og kan være forvirrende for bruker.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller av elementer som ikke har unike ID-er. Dette kan føre til at nettleser leverer unøyaktige relasjoner mellom innhold til brukeren. En skjermleser vil også ha problemer med å forstå relasjoner.

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper og lenker mangler tekstlig alternativ. Dette gjør det vanskelig for brukere som benytter hjelpemiddelteknologi å forstå formålet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Den norske kirke jobber kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av sine løsninger. kirken.no/jobbikirken består i stor grad redaktørstyrt innhold og en viktig del av jobben med universell utforming vil være opplæring og sørge for at publiseringssystemet forenkler dette. Bruddene som er avdekket i denne rapporten vil jobbes med utover våren 2023.