Tilgjengelighetserklæring for guovdageainnu.suohkan.no

 • guovdageainnu.suohkan.no
 • GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 475 056
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på guovdageainnu.suohkan.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

1.1.1 - Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst.

Artikkeloversikt på forsiden

Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass

Ikke rettet

 

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Webpart for emnetypebilde.

Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises.

Ikke rettet

 

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Filgalleri

Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

Ikke rettet

 

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Bilde i lenkesamling

Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode

Ikke rettet

 

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Imagemap

Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Ikke rettet

 

Ikke rettet fra nettleverandør sin side. Brukere med synshemming får ikke lest ikke-tekstlig innhold.

Innhold som bryter kravet

1.3.1 - Informasjon og relasjoner.

Områdemelding

Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.

Ikke rettet.

1.3.1 - Tabeller skal kodes korrekt.

Tabell

Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.

Ikke rettet

1.3.1 Informasjon og relasjoner

Webskjema

Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste.

Ikke rettet

1.3.1 Informasjon og relasjoner

Kalender, søk

Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.

Ikke rettet


Ikke rettet fra nettleverandør sin side. Det er ikke mulig å nå og bruke funksjonaliteter på nettstedet bare med tastatur. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest overskrifter korrekt.

Leverandør vet om feilen og skal rette feilen.

Innhold som bryter kravet

1.4.3 - Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstedet

Nabolaget

Svak fargekontrastene på stegene i Meld feil.

Ikke rettet

 

Leverandør har ikke rettet denne feilen. Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet

 

1.4.4 Endring av tekststørrelse

Alle steder der ikoner med italic element er benyttet skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.

Ikke rettet

Ikke rettet av leverandør. Gjør det vanskelig for brukere som bruker hjelpemidler til å bla i ett bildegalleri.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

2.1.1 - Tastaturnavigasjon

Lag og organisasjoner

Flere av feltene og knappene i lag og organisasjoner mangler fokusmarkering.

Ikke rettet

 

Feil ikke rettet av leverandør. Berører de som bruker nettside hjelpemidler da de ikke finner fokusmarkeringer-knappen under modulen lag og organisasjoner.

Innhold som bryter kravet

2.4.1 Hopp over blokker

Hopp til innhold

Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation

Ikke rettet

 

Ikke rettet av leverandør. Gjør det vanskelig for brukere som bruker nettside hjelpemidler til å navigere.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker der det ikke fremgår tydelig lenkens mål og funksjon. Årsaken er mangel på intern opplæring. Det er vanskeligere for alle brukere å vite formålet med lenken. 

Innhold som bryter kravet

2.5.3 - Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster

Nabolaget

ACOS må verifisere at inputfelter og ledetekster er kodet korrekt.

Ikke rettet

2.5.3 Ledetekst i navn

Filtervisning

Feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label

Ikke rettet

 

Ikke rettet av leverandør.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

3.1.2 Språk på deler av innhold

Språk

Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.

Ikke rettet

3.1.2 Språk på deler av siden

Personoversikt

For samiske nettsteder må teksten på artikkeloversikten oversettes til samisk: Viser 231-240 av 315 artikler, side 24 av 25

Ikke rettet.

 

Ikke rettet av leverandør. Berører brukere som bruker hjelpemiddel for opplesning av tekst. 

Innhold som bryter kravet

3.3.1b - Inndatafeil som blir oppdaga automatisk, får feilmelding

Nabolaget

Feilmeldinger i nabolaget bør inneholde informasjon om hvilket felt som inneholder feil.

Ikke rettet

 

Ikke rettet av leverandør. Berører alle.

Innhold som bryter kravet

3.3.2 - Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

Lag og organisasjoner

ACOS må verifisere at obligatoriske inputfelt er kodet korrekt.

Ikke rettet

3.3.2a - Skjemaelement er identifiserte ved hjelp av instruksjoner eller ledetekster

Nabolaget

Obligatoriske felt i nabolaget merkes i dag med symbolet *. For at denne merkingen av obligatoriske felt skal være godkjent må symbolet forklares. Løsningen blir å markere obligatoriske felter med teksten «påkrevd», slik det er gjort i webskjema.

Ikke rettet

 

Ikke rettet av leverandør. Berører de som bruker nettside-hjelpemidler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

4.1.1 - Alle sider skal være uten store kodefeil

Søk

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Ikke rettet

4.1.1 - Alle sider skal være uten store kodefeil

Person

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Ikke rettet

 

Ikke rettet av leverandør. Berører alle brukere av nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .