Tilgjengelighetserklæring for www.nmbu.no

 • www.nmbu.no
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU), organisasjonsnummer 969 159 570
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.nmbu.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har nylig lagt om hele nettstedet, og noen bilder som ble lastet opp tidlig i dette prosjektet ble lastet opp før det ble påkrevet med ALT-tekst. Ca 500 av ca 20000 sider er berørt. Vi jobber med å rette disse feilene.

Tilgjengelige alternativ

Enkelte videoer er ikke beskrevet med tekst på nettstedet, men har tekstlig alternativ i form av underteksting i videoen. Alle videoer har også automatisk transkripsjon tilgjengelig via videoavspillingstjenesten Youtube. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Våre retningslinjer tillater ikke medieinnhold uten tekstlig alternativ, men med et stort antall innholdsprodusenter forventer vi at det tidvis vil publiseres innhold som ikke er uu-tilpasset. Vi søker å fange opp dette, og unngå dette gjennom våre rutiner, retningslinjer og opplæring.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Våre retningslinjer tillater ikke video med lyd uten teksting, men med et stort antall innholdsprodusenter forventer vi at det tidvis vil publiseres innhold som ikke er uu-tilpasset. Vi søker å fange opp dette, og unngå dette gjennom våre rutiner, retningslinjer og opplæring.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber mot å synstolke alt nytt innhold fra frebruar 2024.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Innhold publisert før 1. feburar 2024 vil mangle synstolkning, men det er i de fleste tilfeller et meningsbærende lydspor. 

Tilgjengelige alternativ

Videoene våre er som regel et supplement til tekstlig innhold. F.eks på enkelte studieprogram finnes det intervjuer med studenter, men studieprogrammet i seg selv er jo tekstlig beskrevet, flere av programmene har også tekslige studentintervjuer. 

Innhold som bryter kravet

Vi har mye innhold, og det forekommer i ca 1 % av sidene våre at overskrifter og andre html-elementer mangler innhold. Vi fjerner disse når vi kommer over de. Vi inkluderer dette i opplæring for å unngå at det oppstår nye slike feil.  

Tilgjengelige alternativ

Innholdet ligger i andre elementer som ikke er tomme. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har oppdaget at knapper på nettstedet her litt for dårlig kontrast, og klargjør en bestilling for å endre dette. Det kan i enkelte tilfeller være brukerfeil der for lav kontrast er valgt i innhold, men dette er del av opplæring, og vi overvåker og følger periodisk opp dette.  

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Sannsynligvis har vi bilder med tekst i der det ikke er nødvendig, og der det mangler alt-tekst.  Retningslinjene våre er klare på at dette ikke skal forekomme. Med et stort antall innholdsprodusenter forventer allikevel at det tidvis vil publiseres innhold som ikke er uu-tilpasset. Vi søker å fange opp dette, og unngå dette gjennom våre rutiner, retningslinjer og opplæring. 

Tilgjengelige alternativ

Slike bilder med tekst vil vanligvis ha alt-tekst. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har en utstrakt bruk av utvidbare områder på nettstedet, dette er overskrifter som kan klikkes på for å utvide innholdet under. Disse klikkbare overskriftene er merket med et grønt pluss-ikon. 

Områdene lar seg tabulere til, og åpne med enter, men det er ikke synlig at elementet er i fokus. Vi har klargjort en bestilling av dette.

Videre er det slik at når man tabulerer til et slikt utvidbart område vil neste tabulering hoppe til eventuelle lenker inne i den aktuelle utvidbare området selv før området er utvidet. Vi har klargjort en bestilling av at dette kan forbedres ved at neste tabulering hopper til neste element hvis ormådet ikke er åpnet. 

Innhold som bryter kravet

Dette ser vi nå at mangler, og har skrevet bestilling av utbedring.

Innhold som bryter kravet

Videre er det slik at når man tabulerer til et slikt utvidbart område vil neste tabulering hoppe til eventuelle lenker inne i den aktuelle utvidbare området selv før området er utvidet. Vi har klargjort en bestilling av at dette kan forbedres ved at neste tabulering hopper til neste element hvis ormådet ikke er åpnet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange sider og mye innhold, og det vil i en liten andel av disse sidene kunne forekomme lenker som gir dårlig mening uten konteksten. Vi har tydelige retningslinjer der lenker skal være meningsbærende og unike uten kontekst, og har det som del av opplæring i publisering. 

Tilgjengelige alternativ

Lenkene kan somn regel forstås ved å lese konteksten de står i. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Enkelte elementer kunne hatt en tydeligere fokus-markering. 

Områdene lar seg tabulere til, og åpne med enter, men det er ikke synlig at elementet er i fokus. Vi har klargjort en bestilling av dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere formater for lenker avhengig av kontekst. 

Den viktigste lenken på en side vil f.eks være utformet som en knapp. 
I løpende tekst vil lenker være markert med understreking ved mouse over pluss grønn farge, Artikkel-lister vil ha pil og endret bakgrunnsfarge ved mouse over, som identifikasjon. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har ca 80 sider som har element-ider som ikke er unike. 
Dette skjer når utvidbare områder bruker samme overskrifter. 

Vi søker å utbedre dette ved å anbefale unike overskrifter i innhold på samme side. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det forekommer en del tomme lenker som har blitt liggende igjen når lenker blir slettet. Disse vil forekomme i løpende tekst, og vi anbefaler å hoppe over slike, da den rettede lenken gjerne ligger like i nærheten i den samme teksten - da med lenketekst. 

Videre har vi noen tilfeller av bilder med lenker - der bildet mangler alt-tekst. 
Dette er feil vi går gjennom og retter jevnlig, og våre retningslinjer påpeker at alle bilder skal ha alt-tekst. 

Tilgjengelige alternativ

Opplenkede bilder uten alt-tekst vil ofte være brukt i samme kontekst som en lenket overskrift (med lenketekst). 

Tomme lenker i tekstavsnitt vil ofte være rester av erstattede lenker. Anbefaler i slike settinger å hoppe over tomme lenker. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU fokuserer på universell utforming på universitetets hovednettsted, www.nmbu.no.
Vi følger opp dette arbeidet med verktøy, rutiner, opplæring, rapporter og jevnlige arbeidsmøter.

Vi bruker automatiserte verktøy som kontinuerlig måler i hvilken grad vi oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider. Dette gir oss en god totaloversikt over tilstanden, samt mulighet til å inspisere og rette enkeltfeil.

Opplæring i UU:
Universitetet følger statens kommunikasjonspolitikk, som i korte trekk betyr at fagansvarlige har kommunikasjonsansvaret, og det medfører at vi har mange som publiserer på nett og mange som publiserer i sosiale medier. Derfor er opplæring i UU en integrert del av all opplæring i våre kanaler fremover.

Vi har nylig flyttet inn i nyere teknologi på nettstedet, og har færre feil i rammerverket på siden, men fortsatt en god del eldre innhold som må utbedres eller slettes.

Vi har også retningslinjer som omfatter UU-krav i alt innholdsarbeid.