Tilgjengelighetserklæring for www.nmbu.no

 • www.nmbu.no
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU), organisasjonsnummer 969 159 570

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.nmbu.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har del bilder som mangler tekstlig alternativ, men har retningslinjer for å gjøre dette, og vi har forsøkt å rette dette underveis mens dette innholdet har blitt publisert. Vi har ikke lenger mulighet til å følge opp dette fordi:  

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til et nytt CMS som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning. 

Tilgjengelige alternativ

Enkelte videoer er ikke beskrevet med tekst på nettstedet, men har tekstlig alternativ i form av underteksting i videoen. Mange av bildene fungerer dekorativt, og har f.eks lenketekst. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Våre retningslinjer tillater ikke denne typen innhold, men med et stort antall innholdsprodusenter forventer vi at det tidvis vil publiseres innhold som ikke er uu-tilpasset. Vi søker å fange opp dette, og unngå dette gjennom våre rutiner, retningslinjer og opplæring. 

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Våre retningslinjer tillater ikke denne typen innhold, men med et stort antall innholdsprodusenter forventer vi at det tidvis vil publiseres innhold som ikke er uu-tilpasset. Vi søker å fange opp dette, og unngå dette gjennom våre rutiner, retningslinjer og opplæring. 

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har bl.a. en del tabeller som mangler heading, 
men vi har ikke lenger mulighet til å rette dette fordi: 

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til et nytt CMS som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Lenker har kun fargeangivelse (grønn). 
Dette blir rettet i ny publiseringsløsning. 

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning. 

Tilgjengelige alternativ

Lenkene er understreket i tillegg til farge, når man fører musepekeren over innholdet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har enkelte forekomster av tekst med liten fontstørrelse som har for dårlig kontrast. Dette blir rettet i ny publiseringsløsning.

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     
 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Sannsynligvis har vi bilder med tekst i, selv om retningslinjene våre er klare på at dette ikke skal forekomme. Med et stort antall innholdsprodusenter forventer vi at det tidvis vil publiseres innhold som ikke er uu-tilpasset. Vi søker å fange opp dette, og unngå dette gjennom våre rutiner, retningslinjer og opplæring. 

Vi er nå i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     

Tilgjengelige alternativ

Slike bilder med tekst vil vanligvis ha alt-tekst. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har del sider med utydelig tittel, 

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     

Tilgjengelige alternativ

Som regel vil første overskrift på siden (H1) supplere sidetittel. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det forekommer en del lenker med samme beskrivelse som går til ulike sider. En del lenker har blitt forsøkt redigert vekk / slettet, men en tom lenke ligger igjen. Som regel kan disse ignoreres. I ny publiseringsløsning vil vi følge opp dette med rutiner, retningslinjer og feilretting av automatisk rapporterte feil. 

Vi er nå i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     

Tilgjengelige alternativ

De fleste lenker er beskrivende så lenkemålet vil gi opplysninger om hva lenken går til.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Når man navigerer med tastatur og fokus kommer på en hel tabell kunne tabellen hatt et omriss, men tabellen vises midt på skjermen når man hopper til den. 

Vi er usikre på om dette er et problem, men er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Enkelte lenker har kodet label "Åpnes i ny fane" i stedenfor lenketekst dette gjelder da noen få sider under www.nmbu.no/forside/. 

Vi sikter på å unngå dette i ny publiseringsløsning.
Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     
 

Tilgjengelige alternativ

lenketeksten er fortsatt riktig. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har noen tilfeller - særlig under www.nmbu.no/forskning/disputaser som inneholder engelsk tekst på norsk side, uten at det er merket i koden. 

Dette blir rettet i ny publiseringsløsning.
Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har lenker med noe ulik funksjon - f.eks menylenker som har en litt annen funksjon enn lenker i artikler, disse er noe ulikt utformet. 

Dette søker vi å unngå i ny publiseringsløsning.

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     
 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har noen få skjemaer på nmbu.no der det er påkrevde felter som kun angis med farge rundt feltene. Dette vil vi unngå i ny publiseringsløsning.

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     
 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

påkrevde felt angis kun med farge, ikke med info om hvordan rette dette. 

Vi forsøker å unngå skjemar på oppgradert nettsted, og vil lenke til en ekstern skjemaløsning som skal være UU tilpasset. 

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     
 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Enkelte skjemaer kan tenkes å ha juridiske konsekvenser, slik som informasjonssikkerhetsavvik skjema og varslingsskjema, disse burde hatt forhåndsvisning for innsending. 

Slike skjemaer vil ikke lenger ligge på nmbu.no ved oppgradering av nettstedet. 

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     
 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

165 av over 15.000 sider på nettstedet har html elementer som skulle hatt ulik ID,  dette gjelder bl.a. videoavspillere. 

Dette blir rettet i ny publiseringsløsning.

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.    

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har en del sider på nettstedet med lenker som mangler tekstalternativ, og skjemafelt som mangler en etikett. 
samt en innebygd ramme uten tekstlig alternativ, dette er ofte youtubevideoer som i mange tilfeller er tekstet i videoinnholdet. 

Vi vil søke å løse dette i ny publiseringsløsning.

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.    

Tilgjengelige alternativ

dette er ofte youtubevideoer som i de fleste tilfeller er tekstet i videoinnholdet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det kan forekomme skjemaer der siden lastes på nytt etter innsending, slik som f.eks søk, der f.eks "antall søkeresultat" ikke er gitt en rolle som indikerer at det er en viktig statusendring på siden. 

Dette sikter vi på å unngå ny publiseringsløsning.

Vi er i en situasjon der alle tilgjengelige ressurser nå brukes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til en ny publiseringsløsning som er under ferdigstilling. Vi har stilt strenge UU krav til den oppgraderte løsningen, og etablerer samtidig forbedrede retningslinjer og opplæring. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning. Vi benytter verktøy for automatisert UU overvåkning på både gammel og ny løsning.     
 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU fokuserer på universell utforming på universitetets hovednettsted, www.nmbu.no.
Vi følger opp dette arbeidet med verktøy, rutiner, opplæring, rapporter og jevnlige arbeidsmøter.

Vi bruker automatiserte verktøy som kontinuerlig måler i hvilken grad vi oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider. Dette gir oss en god totaloversikt over tilstanden, samt mulighet til å inspisere og rette enkeltfeil.

Vi er i sluttfasen av å flytte hovednettstedet vårt til en ny publiseringsløsning. Dette arbeidet er planlagt sluttført våren 2023. Vi har stilt strenge krav til UU-leveranser fra den tekniske leverandøren av den nye publiseringsløsningen og tester også disse leveransene inngående selv.

Etter den nye publiseringsløsningen er tatt i bruk, vil vi igjen ha jevnlige møter for å overvåke og gjøre feilrettinger ut fra automatiserte testrapporter.

Opplæring i UU:
Universitetet følger statens kommunikasjonspolitikk, som i korte trekk betyr at fagansvarlige har kommunikasjonsansvaret, og det medfører at vi har mange som publiserer på nett og mange som publiserer i sosiale medier. Derfor er opplæring i UU en integrert del av all opplæring i våre kanaler fremover.

Vi har også retningslinjer som omfatter UU-krav i alt innholdsarbeid.

NMBU er i en situasjon der tilgjengelige budsjetter og alle ressurser med relevant kompetanse benyttes til å flytte og forbedre innholdet på nettstedet til den nye publiseringsløsningen som er under ferdigstilling. Det blir en uforholdsmessig stor byrde for NMBU å forbedre situasjonen i den eksisterende nettstedet samtidig med den pågående omfattende etableringen av en oppgradert løsning.