Tilgjengelighetserklæring for kirkenines.no

 • kirkenines.no
 • NES KIRKELIGE FELLESRÅD, organisasjonsnummer 976 986 857

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NES KIRKELIGE FELLESRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kirkenines.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke tekstalternativ til bilder og diagram i artikler fordi det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ i nettsideløsningen vi bruker. Synshemmede får derfor ikke tilgang til all informasjon i bilde og diagram. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Kalenderen på siden vår har noen fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Kalenderen på siden vår har noen fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Pr i dag er dette ikke mulig på nettsiden vår. Det kan derfor i noen tilfeller være vanskeligere for synshemmede brukere å lese innholdet. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På noen sider kan det være lite pusterom mellom knappene. Dette kan forårsake at personer med nedsatt håndfunksjon eller som har lett for å trykke feil kan få problemer med å navigere på nettstedet. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man navigerer nettsiden bare ved hjelp av tastatur er det ikke pr nå mulig å se markering av fokuspunkt. Dette vil forårsake at personer som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet ikke kan nå og bruke alt innhold. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet for navigering på gjentatte måter. Malen vi bruker har mangler angående søkefunksjon. Det kan være vanskeligere for alle brukere å finne innhold. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når man navigerer nettsiden bare ved hjelp av tastatur er det ikke pr nå mulig å se markering av fokuspunkt. Dette vil forårsake at personer som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet ikke kan nå og bruke alt innhold. Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .