Tilgjengelighetserklæring for Utdanning i Bergen

 • Utdanning i Bergen
 • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, organisasjonsnummer 917 641 404
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Utdanning i Bergen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder og videoer er uten tekstalternativ, slik at opplevelsen kan bli forringet for brukere med svekket syn eller hørsel. Vi jobber med å rette opp feilen, også i form av å lage bedre rutiner. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes tilfeller der vi bruker feil overskriftsnivå, og av og til bruker fet skrift istedenfor overskrifter. Dette jobber vi med å rette opp, i tillegg til at vi har skapt bedre rutiner internt som gjør at nytt innhold ikke skal ha denne feilen. Noe av dette må også leverandøren vår hjelpe til å rette opp. Feilen kan påvirke navigasjon på nettsida på en uheldig måte for personer som benytter hjelpemiddelteknologi. 

Innhold som bryter kravet

I enkelte tilfeller er det ikke nok kontrast mellom skrift- og bakgrunnsfarge. Dette jobber vi sammen med nettleverandøren for å rette opp. Feilen kan gjøre innholdet vanskelig å se for personer med synsnedsettelse.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har bevegelige bilder på enkelte nettsider, som varer lengre enn fem sekunder, som for eksempel på «https://www.utdanningibergen.no/studiebyen-bergen/om-bergen/hallaien-laer-deg-bergensk». Disse kan brukeren verke pause, stoppe eller skjule. Dette kan distrahere brukerne, og gjøre det vanskeligere å oppfatte innholdet på siden. Vi jobber med å endre bildene slik at de ikke varer lengre enn fem sekunder og ikke går i loop. 

Innhold som bryter kravet

Vi mangler funksjonalitet for å la bruker gå direkte til hovedinnhold på siden. Dette fører til at brukere som er avhengig av å navigere med tastaturet må jobbe seg gjennom hovedmenyer for hver side hen navigerer til.  

Vi samarbeider med leverandøren for å rette opp i disse feilene.  

Innhold som bryter kravet

I noen få tilfeller er ikke den kodede og synlige ledeteksten lik. Det vil gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt motorikk eller kognisjon som er avhengig av stemmestyring å bruke nettsiden. Vi jobber sammen med leverandør for å rette feilen. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I noen oversikter med filtreringsfunksjonalitet har vi mangler i flervalgsmenyen og datovelgeren, i tillegg til at vi av og til mangler en knapp der bruker kan bekrefte valgene hen har tatt. Dette kan gi utfordringer til brukere som ikke kan benytte tastatur. Vi jobber sammen med leverandøren vår for å rette opp feilen.  

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I mange skjema med sorterings- og filtreringsfunksjon er det noen feil som gjør at funksjonaliteten kan være vanskelig å benytte for de som er avhengig av skjermleser og annen hjelpemiddelteknologi. Vi jobber med leverandør for å rette feilen.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Utdanning i Bergen jobber systematisk med universell utforming på nettstedene våre. Alt nytt innhold blir laget på grunnlag av WCAG-kravene. De fleste feilene våre finnes på nettsider som er produsert tilbake i tid. Vi vil gjennomføre halvårlige eller årlige tester av tilgjengeligheten på nettsidene våre.