Tilgjengelighetserklæring for melhuskulturen.no

 • melhuskulturen.no
 • MELHUS KOMMUNE, organisasjonsnummer 938 726 027
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MELHUS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på melhuskulturen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden oppfyller ikke alle kravene til ikke-tekstlig innhold per i dag. Flere bilder og knapper mangler blant annet titler og alternativ tekst. Dette kan påvirke bruk av skjermlesere og kan føre til at disse brukerne ikke får med seg alt av informasjon på nettstedet

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdet består av filmtrailere og det bør derfor være opp til distributørene av disse.

Innhold som bryter kravet

Flere bilder på nettstedet inkluderer tekst. Dette kan føre til at skjermlesere ikke formidler alt av informasjon på nettstedet for sluttbrukeren. 

Tilgjengelige alternativ

Nettstedet formidler kulturarrangement der bildene ofte inkluderer tekst. Derimot medfølger alltid denne informasjonen i tekstform, slik at ikke sluttbrukeren mister noe informasjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har en bildekarusell som formidler informasjon om kommende arrangementer. Denne lar seg verken pauses, stoppes eller skjules. Dette kan medføre at brukere med lesevansker ikke alltid får med seg denne informasjonen.

Tilgjengelige alternativ

Informasjon om arrangementer presenteres alltid også på andre, statiske måter som er universelt utformet. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per i dag ikke synlig fokus på alle nødvendige elementer, som for eksempel søkeknappen. Dette kan medføre at de som bruker tastaturet til å navigere seg rundt ikke får synlig tilgang til alle funksjoner på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har flere bilder, eks. plakater som inneholder tekst der teksten ikke gjengis i koden. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per i dag ikke et definert språk. Dette kan medføre at skjermlesere ikke leser opp innholdet på riktig språk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .