Tilgjengelighetserklæring for hnt.no

 • hnt.no
 • HELSE NORD-TRØNDELAG HF, organisasjonsnummer 983 974 791
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE NORD-TRØNDELAG HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hnt.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder uten alternativ tekst kan forekomme - i hovedsak i opplastede dokumenter av eldre dato. Dette skyldes at innholdsprodusenter og webredaktører tidligere har hatt for lite fokus på universell utforming.

Manglende alternativ tekst medfører at brukere ikke får lest opp dette innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Innholdet per i dag (31.01.24) er laget før kravet ble en del av kravspesifikasjonen og oppfyller ikke kravet. Vi jobber for å innarbeide rutine for synstolkning av video, og vil ha fokus på dette i 2024.

 

Innhold som bryter kravet

Noen elementer på nettsidene er ikke kodet slik det ser ut som. Eksempel på dette er pagineringskomponenten eller menyen øverst på alle sider, som er kodet som en menyknapp og ikke en sammentrukket knapp. Dette skal fikses gjennom ny kode i 2024.

I gamle, opplastede PDF-dokumenter forekommer det mange brudd på dette kravet i både tabeller, lister og overskrifter. Dette skyldes at innholdsprodusenter og webredaktører tidligere har hatt for lite fokus på universell utforming av dokumenter.

Konsekvensen av at innhold ikke er kodet riktig, er at blinde og døvblindes leseverktøy ikke fungerer som tiltenkt mht navigasjon og opplesningsfunksjon.

Innhold som bryter kravet

Vi har ulik praksis på lenker i nettløsningen i dag og har enkelte lenker med understrek (som oppfyller kravet) og enkelte lenker med kun farge, som gjør at vi feiler på dette punktet. 

I gamle, opplastede PDF-dokumenter kan det forekomme brudd på dette kravet i diagrammer og grafer, der farge blir brukt som eneste meningsbærende element. Dette skyldes at innholdsprodusenter og webredaktører tidligere har hatt for lite fokus på universell utforming av dokumenter.

Konsekvensen er at fargeblinde kan få problemer med å oppfatte denne informasjonen.

Innhold som bryter kravet

Vanlige nettsider tilfredsstiller kravene til kontrast. 

I gamle, opplastede PDF-dokumenter kan det forekomme brudd på krav til kontrast. Dette skyldes at innholdsprodusenter og webredaktører tidligere har hatt for lite fokus på universell utforming.

Konsekvensen er at brukere med synshemminger kan få problemer med å oppfatte informasjonen.

Innhold som bryter kravet

I gamle, opplastede PDF-dokumenter forekommer det bilder av tekst, istedenfor ren tekst. Dette skyldes at innholdsprodusenter og webredaktører tidligere har hatt for lite fokus på universell utforming. Konsekvensen er at brukere med synshemminger ikke kan oppfatte innholdet i bildene av tekst.  

I enkelte nyere PDF-dokument med mye tallmaterialer i tabeller og grafer, forekommer det også at tabeller/grafer er presentert som bilder. I disse tilfellene er dette gjort bevisst for å forebygge eventuelle uheldige konsekvenser av AI og big data. 

Tilgjengelige alternativ

I nye PDF-dokumenter med bilder av tekst, lager vi en kort oppsummering som gjengir den viktigste informasjonen sammen med lenka til dokumentet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På noen av sidetypene våre, så er det ikke mulig å tabbe på filterkompontent. Det betyr at ikke all funksjonalitet kan brukes kun ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Vi gikk over til ny publiseringsløsning (Optimizely) i oktober 2023, og er fortsatt på grunnversjonen av denne nettløsningen. Det er noen restoppgaver for utvikling av grunnversjon som gjør at vi ikke oppfyller dette kravet. Dette skal bli fikset gjennom ny kode i løpet av første kvartal 2024.

Innhold som bryter kravet

Lenketekster som ikke beskriver mål og funksjon kan forekomme - i hovedsak i opplastede dokumenter av eldre dato. Dette skyldes at innholdsprodusenter og webredaktører tidligere har hatt for lite fokus på universell utforming.

Manglende beskrivelse av mål og funksjon i lenketekster medfører at synshemmede vil kunne møte vanskeligheter med å navigere i innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Vi gikk over til ny publiseringsløsning (Optimizely) i oktober 2023, og er fortsatt på grunnversjonen av denne nettløsningen. Det er noen restoppgaver for utvikling av grunnversjon som gjør at vi ikke oppfyller dette kravet. Dette skal bli fikset gjennom ny kode i løpet av første kvartal 2024.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få sider der det er blanding av bokmål og samisk/engelsk/ukrainsk, der innholdet på fremmedspråkene ikke er merket i koden. Konsekvensen er at brukerne får alt innhold presentert som bokmål.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Etter innføring av ny publiseringsløsning høsten 2024, gjenstår noen restoppgaver for å kvalitetssikre grunnversjonen. Dette rettes av Norsk helsenett/FNSP i løpet av 1.kvartal 2024. 

Innhold som bryter kravet

Etter innføring av ny publiseringsløsning høsten 2024, gjenstår noen restoppgaver for å kvalitetssikre grunnversjonen. Dette rettes av Norsk helsenett/FNSP i løpet av 1.kvartal 2024. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .