Tilgjengelighetserklæring for delectokragero.no

  • delectokragero.no
  • DELECTO KOMPETANSE AS, organisasjonsnummer 985 161 690
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DELECTO KOMPETANSE AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på delectokragero.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke høykontrast funksjon, og noen steder for lite kontrast

Innhold som bryter kravet

eldre nettside. har tiltak på dette

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Eldre nettside, har tiltak på forbedring

Innhold som bryter kravet

eldre nettside, tiltak på forbedring


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Som en arbeid - og inkluderingsbedrift er det viktig for oss å gjøre oss imøtekommende og tilgjengelig for alle våre målgrupper. Personer med nedsatt syn, hørsel eller kognitive/ motoriske svekkelser er absolutt i vår målgruppe.

Synlighet er et viktig satsningsområde i vår strategiske plan frem mot 2024.
Innenfor dette punktet vil arbeid med UU falle inn.
Som et ledd i satsningen skal det i løpet av 2023 bygges en helt ny nettside, med hjelp av ekstern spisskompetanse på feltet.

Vi vil med et slikt tiltak tilfredsstille vesentlig større andel av de krav som er satt til enn det vi gjør i dag.

Vi ser frem til å bli bedre på inkludering, også på våre nettsider.