Tilgjengelighetserklæring for Min Renovasjon

 • Min Renovasjon
 • iOS / iPadOS
 • 3.1.1
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • SENJA AVFALL IKS, organisasjonsnummer 931 004 816
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SENJA AVFALL IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Min Renovasjon slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen navigasjonselementer blir presentert med et ikon uten tekstlig alternativ for skjermleser. Norkart vil se på løsninger for dette i fremtidige versjoner.

Innhold som bryter kravet

Appen støtter kun portrett-orientering.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Melding til kommune har en feil på feltet for e-post som ikke lar seg velge (testet på iOS). Norkart vil se på løsninger for dette i fremtidige versjoner.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På engelsk er det mange tekster som ikke er oversatt fra norsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke sjekket.

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke sjekket. Ikke opplevd noen problemer, men underleverandør må sjekke underliggende kodekvalitet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er Norkart, (firmaet som har laget appen), som har gått igjennom Min Renovasjon i forhold til universell utforming og denne tilgjengelighetserklæringen. Se lenke til side med tilgjengelighetserklæringer for Norkarts løsninger.

Norkart skiver følgende om sine løsninger:
I oktober 2022 lanserte DigdDir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023. Fra 01.02.24 skal man også ha tilgjengelighetserklæringer for apper som benyttes av publikum.

Regelverket gjelder ikke for fagsystemer eller administrative ikt-løsninger (programvare), som ikke ligger åpent tilgjengelig for publikum.

Alle publikumsløsninger Norkart lager skal i størst mulig grad være universelt utformet, dvs at alle skal ha lik mulighet til å benytte løsningen uansett funksjonsevne. Norkart har utarbeidet retningslinjer for utvikling av responsive løsninger og mobile app’er som baserer seg på WCAG 2.0 (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold). Norkarts retningslinjer er også oppdatert med krav ihht WCAG 2.1, som er fremtidige krav og vil bli innført sammen med EUs web-direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD). WCAG 2.1, en utvidelse av 2.0, og vil håndtere typiske utfordringer ved bruk av mobile enheter, blant annet bruk av berøringsskjerm, gester og forhindring av utilsiktet aktivering av innhold.

Norkart benytter også en sjekkliste som nå er oppdatert med krav ihht WCAG 2.1, som både designere, utviklere og testere skal følge ved utvikling av responsive løsninger og mobile app'er i Norkart.