Tilgjengelighetserklæring for ung.no

 • ung.no
 • BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 986 128 433

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ung.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen bilder som mangler tekstalternativ (alt-tekst).  Vi arbeider fortløpende med å få på plass dette. Disse bildene er ikke tilgjengelige for personer som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen videoer som mangler teksting. Dette er særlig videoer som vi selv ikke eier, men som er embedded i løsningen. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette. Innholdet i disse videoene vil være utilgjengelig for hørselshemmede.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette kravet er immfridd på alle sider i løsningen enn på forsiden.  Forsiden mangler H1.  Dette kan skape problemer for skjermlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen tilfeller når et modalt vindu vises hindres brukeren fra å komme til innhold i bakgrunnen. Dette gjør det vanskelig å få meningsfyull rekkefølge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har noen bannerbilder med tekst som ikke oppfyller kravet.  Dette medfører lavere tilgjengelighet for brukere som trenger å få lest opp denne teksten.  Det er igangsatt arbeid for å rette problemet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette kan bli et problem  med menyen når vi prøver å stille inn avstanden mellom bokstaver og tekst. Det kan også være noen problemer med moduler som har mye tekst, hvor knappene beveger seg utenfor boksen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tjenesten har ikke unike IDer på alle sidene. Dette kan medføre problemer å navigere på tjenesten for brukere som benytter skjermleser. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen knapper som mangler tittel eller annen beskrivelse av funksjonen til knappen. Og vi har knapper og lenker som ikke er kodet som knapper og lenker. Er du avhengig av tastatur eller hjelpemiddel kan du få problemer med noen funksjoner.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil på kort sikt løse de fleste mangle i forhold til WCAG2.1 i eksisterende løsning. Ung.no har på planen å redesigne ny nettside. Imøtekommelse av Wcag-krav vil være sentralt i arbeidet med nytt design.'