Tilgjengelighetserklæring for roykesluttgevinster.no

 • roykesluttgevinster.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på roykesluttgevinster.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

bilder og ikon har ikke alt-tekst som beskriver ved bruk av skjermleser

Tilgjengelige alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen overskrifter er presentert i bilde

Tilgjengelige alternativ

 

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Innhold som bryter kravet i regelverket

Linjeavstand er mindre enn minimumsverdi

Tilgjengelige alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tab brukes som navigasjon og vil ikke nå lenker og knapper på siden. 

Tilgjengelige alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil språk er oppgitt i kodingen

Tilgjengelige alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

ARIA-strukturen er ikke optimal

Tilgjengelige alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokuset endres ikke slik at skjermleser oppfatter riktig tekst til riktig tid.

Tilgjengelige alternativ

 

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Feil er planlagt retting i 2023.