Tilgjengelighetserklæring for gjesdal.kommune.no

 • gjesdal.kommune.no
 • GJESDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 978 573

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJESDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på gjesdal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen bilder mangler tekstalternativ (alt-tekst). Brukere som benytter skjermleserverktøy får ikke tilgang til informasjonen i bildene som mangler alt-tekst. Vi jobber kontinuerlig med at alt ikke-tekstlig innhold skal ha et tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke teksting på enkelte videoer som ligger ute. Videoer er kun supplement til informasjon som allerede ligger ute. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil kanskje ikke forstå tabellen på samme måte og vanskelig å holde oversikt.

Enkelte lister ikke kodet riktig.

Det jobbes med å rette dette. . 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber med å gjennomgå nettsidene. Vi kan derfor ikke utelukke at det ikke finnes lenker som er universelt utformet. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilde: Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bildet. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Søk: Nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering

Leverandør jobber med å rette dette. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Artikler som har flere tabeller - her får tabellene lik ID. Den samme feilen gjelder på sider som har FAQ'er. Dersom det er flere FAQ'er på en side, får disse samme ID. Brukere som bruker skjermleseverktøy kan ha vanskeligheter med å navigere på siden. 

Søk - søkefelt og søkeknapp har samme navn. 

Oversikt over personer - flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet. 

Det jobbes med å rette dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .