Tilgjengelighetserklæring for Samkos.no

 • Samkos.no
 • BODØ KOMMUNE, organisasjonsnummer 972 418 013
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BODØ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Samkos.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Artikler inneholder bilder som ikke har alternativ tekst.

Konsekvens bruker blir innholdet i bilder ikke oppfattes av brukere av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantert for at alt innehold er i henhold til kravet. 

Konsekvensen er at man må ta direkte kontakt for bistand.

Innhold som bryter kravet

Søkefelt bryt med kravet.  Konsekvens er at feltet ikke er tydelig markert.

Innhold som bryter kravet

Hvit tekst mot blå bakgrunn og blå tekst mot hvit.

Konsekvens er at tekst ikke er lesbar.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantert for at alt innehold er i henhold til kravet. 

Konsekvensen er at man må ta direkte kontakt for bistand.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å gå til hovedinnhold gjennom snarvei.

Konsekvens er at brukeren må navigere gjennom hovedmenyen før de kommer til hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Mangler tekst til lenker på flere sider.

Konsekvensen er at bruker ikke vet hva lenken går til.

Innhold som bryter kravet

Mangler label på søkefeltet.

Konsekvensen er at søkefeltet ikke er tydelig markert.

Innhold som bryter kravet

Mangler label på søkefeltet.

Konsekvensen er at søkefeltet ikke er tydelig markert.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mangler label på søkefeltet.

Konsekvensen er at søkefeltet ikke er tydelig markert.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .