Tilgjengelighetserklæring for steigen.kommune.no

 • steigen.kommune.no
 • STEIGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 962 299 385

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STEIGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på steigen.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er forekomster av bilder uten tekstalternativ på nettstedet. Dette bryter med krav 1.1.1 og påvirker brukere med synshemninger. Vi jobber med å rette feilene så snart som mulig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er forekomster av brudd på krav 1.3.1 på nettstedet. Dette gjelder tomme overskrifter og tomme beholderelement. Dette er feil som kan forstyrre brukere av skjermlesningsverktøy. Vi jobber med å rette disse feilene så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes tekst på nettstedet som ikke oppfyller krav til kontrast 1.4.3. Vi jobber i samarbeid med leverandør av nettsidene for å rette dette så snart som mulig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes bilder av tekst på nettstedet som ikke oppfyller krav 1.4.5 .Eksempel https://www.steigen.kommune.no/tid-for-avlesning-av-vannmaaler.6574038-469692.html Vi jobber med å korrigere dette så raskt som mulig. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er forekomster av lenker uten tekstalternativ på nettstedet. Vi jobber med å rette disse så snart som mulig. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

I menyer på nettstedet er Element-ID-er ikke unike. Dette bryter med krav 4.1.1 og påvirker brukere med skjermleser. Leverandør av nettsiden jobber med å rette denne feilen så snart som mulig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er forekomster av brudd på krav 4.1.2:

Lenke mangler et tekstalternativ
Skjemafelt mangler en etikett

Leverandør av nettsiden jobber med å rette disse feilene så snart som mulig. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .