Tilgjengelighetserklæring for Nationaltheatrets forestillingsarkiv

 • Nationaltheatrets forestillingsarkiv
 • NATIONALTHEATRET AS, organisasjonsnummer 914 531 365
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NATIONALTHEATRET AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nationaltheatrets forestillingsarkiv slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bildebeskrivelser på hvert bilde, men disse er ikke i tråd med kravene om å beskrive hva som vises på bildet. Dagens bildetekst nevner kun fotograf og skuespillere på bilde, men ikke beskrivelse av hva bildet skal illustrere.

Eksempel: F.eks. “Foto: Erika Hebbert. På bildet: Ågot Sendstad”.

Bildebeskrivelsene ligger heller ikke på alt-attributtet til <img>. I noen tilfeller er alt-attributtet en tom streng, som gjør at skjermlesere ignorerer bildet.

Innhold som bryter kravet
 • Utlisting av roller er ikke kodet som strukturert liste eller definisjonsliste
 • Overskriftshierarkiet stemmer ikke. H1 (navn på medvirkende) er riktig, men så finnes det ingen H2, hopper rett til H3 (årstall i utlisting av roller).
 • Labels i filtreringsskjema er ikke kodet som <label>.
Innhold som bryter kravet

Flere tekstlige og ikke-tekstlige elementer har ikke tilstrekkelig kontrast med bakgrunnen. Det er en gammel nettside som ble laget før kravene var påkrevd, og har ikke vært oppdatert siden.

Dette kan gjøre at bruker ikke vil se teksten som er på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Arkiv-logoen er i bildeformat og ikke tekst. Dette har også en dårlig kontrast mot bakgrunn, så brukere kan slite med å lese og forstå innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Filtreringssøket kan ikke ekspanderes vha. tastatur. “Vis søkekriterier” får fokus, men det er ikke mulig å aktivere den med tastatur.
 • Når man åpner et bilde med tastatur, får ikke karusellen som dukker opp som modal fokus, så det går ikke an å gå frem eller tilbake i karusellen.

  Det er derimot mulig å trykke på ESC for å lukke modalen, og så tastaturnavigere til neste bilde for så å åpne det. Så dette er ikke tap av funksjonalitet.

Dette vil føre til begrenset funksjonalitet for eksempelvis brukere av tastatur og/eller skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å trykke på ESC for å lukke modalen, og så tastaturnavigere til neste bilde for så å åpne det. Så dette er ikke tap av funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe direkte til innhold. Dette kan føre til at brukere må gå gjennom store mengder innhold for å komme til ønsket sted og informasjon.

Innhold som bryter kravet

Pagineringslenker mangler tilgjengelige labels. Disse blir ikke lest opp på en god måte av skjermleser. (<< -knappen blir f.eks. lest opp som “less than less than” når det heller burde stått "Gå til side x")

Innhold som bryter kravet

To logoer i header har ikke tydelig fokus. Det er fokus der (liten blå og hvit prikk oppe i venstre hjørne), men det er ikke tydelig hva som er valgt. Dette kan gjøre det vanskelig for bruker å skjønnne hvilket element som er valgt på nettsiden, og kan gjøre det krevende å navigere riktig.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ingen ledetekst på inndata. Dette kan gjøre det krevende å fylle ut søkefelt og lignende med mange inputfelter, siden beskrivelsen av innputfeltet mangler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

HTML-semantikk er ikke brukt riktig på nettsiden, så elementer kan oppføre seg og oppfattes ulikt av skjermlesere. Brukere vil dermed ikke få ønsket opplevelse på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Det er manglende skjema-labels i filtreringssøk, som kan gjøre utfyllingen av skjemaet krevende for enkelte brukere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nationaltheatret skal være tilgjengelig for alle. Vi jobber derfor kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av våre nettsider og digitale løsninger med fokus på brukervennlighet og universell utforming.