Tilgjengelighetserklæring for gudbrandsdal-krisesenter.no

 • gudbrandsdal-krisesenter.no
 • GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP, organisasjonsnummer 998 836 050
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GUDBRANDSDAL KRISESENTER INTERKOMMUNALT SELSKAP kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på gudbrandsdal-krisesenter.no slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er sålangt vi kan se innhold som ikke er tilgjengelig via tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Tre bilder uten tekst. Disse bildene veksler automatisk på forsiden. Det har ingen konsekvenser for brukeren. Bildene er ikke klikkbare.

Innhold som bryter kravet

Hjemmesiden ikke utformet til å navigere med tastatur.

Tilgjengelige alternativ

Informasjon om krisesentertilbudet finnes flere steder på nettsiden, på ulike språk. Tilgjengelig med museklikk. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har valgt å ha en hjemmeside slik at mulige brukere kan ta kontakt med krisesenteret og få informasjon om tilbudet vårt. Vi har forsøkt etter beste evne å gjøre hjemmesiden så tilgjengelig og oversiktlig som mulig. Dette er noe vi kontinuerlig har et fokus på.