Tilgjengelighetserklæring for etablererbolig.no

 • etablererbolig.no
 • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på etablererbolig.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder på siden har ikke beskrivende alt tekst, men heller filnavn som alt tekst. Dette kan ha blitt kodet feil, eller at teksten har blitt lagt til i feil felt. Dette påvirker blinde, personer med nesett syn og nedsett kognisjon, og hindre dem i å få med seg bildet innhold.

Innhold som bryter kravet

Heading er kodet som paragraf. Dette har blitt lagt inn feil, valgt å legge inn paragraf og ikke heading. Dette påvirker blinde og døvblinde.

 

En nummerert liste er ikke kodet som en nummerert liste. Her har det blitt lagt inn som vanlig tekst, og ikke en liste. Dette påvirker blinde og døvblinde.

Innhold som bryter kravet

På flere steder er kontrastern mellom tekst og bakgrunn ikke stor nok. Dette skyldes sidens design. Dette gjør sidens innhold vanskelig å lese for svaksynde of fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Teksten går utenfor siden og en horizontal scrollbar dukker opp. Her har man kodet inn en fast bredde på teksten som skaper problemer. Dette påvirker svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Elmenter på siden "brekkes" ikke til en kolonne og blir da små på mindre skjermer og ver 400% zoom. Her har man ikke kodet/designer for dette. Dette påvirker personer med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Man må innom alle knapper/lenker i kartet på siden før man kan gå videre. Her har man ikke lagt inn en mulighet for å hoppe over elementet. Dette påvirker personer som er avhengige av å bruke tastatur, skjermforstørrer/skjermleser for å navigere siden.

 

Man må innom alle bilder i en karusell på siden før man kan gå videre. Her har man ikke lagt inn en mulighet for å hoppe over elementet. Dette påvirker personer som er avhengige av å bruke tastatur, skjermforstørrer/skjermleser for å navigere siden.

Innhold som bryter kravet

Siden har tomme lenker og lenker som har lite beskrivende tekst "her". Her har man ikke lagt inn god nok lenke tekst. Dette gjør navigasjon og forståelse av sidens innhold vanskeligere for svaksynte, blinde, døvblinde, personer med nedsett motorikk og personer med nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Siden består av hjemmesiden og en artikkel. I header er det en logo som tar det til hjemmesiden. Siden har da bare en form for navigasjon. Nettsidens innhold kan da være vanskelig for brukeren å nå.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Sidens språk er definert som engelsk og ikke norsk. Dette har blitt kodet feil, eller man har valgt feil språk for siden. Dette gjør at innhold ikke blir korrekt presentert og påvirker blinde, svaksynte og personer med nedsett kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Hjemmesiden mangler h1 tag, og på den andre siden er h1 tag brukt til flere headings. Her er teksten lagt inn feil.

Elementer er "pakket inn" i spam tagger flere ganger, og p tagger er brukt som mellomrom. Dette skyldes programmet Wix, som er side byggeren.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .