Tilgjengelighetserklæring for Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB)

 • Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB)
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er brukt layout-tabeller i tekstutgavene i 'Wittgenstein Nachlass in interactive dynamic presentation' (IDP).

Innhold som bryter kravet

Bruken av layout-tabeller kan føre til feil i rekkefølgen.

Innhold som bryter kravet

Det er mangler spesielt i søketjenesten 'Wittgenstein Ontology Explorer' (SFB).

Innhold som bryter kravet

Bruken av farger i tekstutgavene oppfyller ikke kravene.

Innhold som bryter kravet

Søketjenesten 'Wittgenstein Ontology Explorer' (SFB) har en feil der en meny faller ut på mobilvisning.

Innhold som bryter kravet

I IDP er det brukt 'mouseover'-funksjonalitet som burde være erstattet med noe annet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vanskelig å betjene SFB med bare tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ved visning av tekstutgavene i SFB er det brukt et modal-vindu, og det er en tastaturfelle.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer lenker i IDP som er tomme, disse burde vært fjernet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å stemmestyre Wittgenstein IDP med hensyn til opsjonene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

De ulike delene har tildels ulik navigering.

Innhold som bryter kravet

Noen like elementer, som tegningen av Wittgenstein som går igjen på flere sider, oppfører seg ulikt.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å velge feil i listen over dokumenter i IDP, der feil fører til en feilmelding som ikke er informativ.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er særlig visningene av tekstene i Wittgenstein IDP som har mangler.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Teknisk drift av nettstedet til WAB blir gjort av Wittgensteinarkivet og Universitetetsbiblioteket. Nettsteder er rettet mot forskere og studenter, og nettstedet er på engelsk, mens tekstene er på originalspråket, som oftest tysk.

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innenfor de rammene vi har.

Vi vil jobbe fremover med å rette feil og mangler som er blitt avdekket, men vi kommer ikke til å få rettet alt på kort sikt.