Tilgjengelighetserklæring for itslearning - lindesnesskolen

 • Itslearning - Lindesnesskolen
 • LINDESNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 060 440

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 24 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LINDESNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Itslearning - Lindesnesskolen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte sider har bilder uten tekst og skjemaelementer uten korrekt ledetekst. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen overskrifter og enkelte skjemaer har mangler. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert fire sider der vi har brukt farge for å formidle informasjon. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert fire sider som har tekst med lav kontrast. Dette vil bli rettet i 2023

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert en side der endring av tekstørrelse kan medføre problemer med å lese tekst i et skjemafelt. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert fire sider der eldre brukergrensesnittkomponenter ikke fungerer bra når siden er forstørret til 400%. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte av våre brukergrensesnittkomponenter har ikke høy nok kontrast. Disse er brukt på en rekke sider i løsningen. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Én side har har innhold som kommer til syne ved mouseover, men ikke ved tastaturfokus.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I kalenderen og på siden for å endre brukerprofil er det funksjonalitet som ikke kan betjenes fra tastatur. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert tre sider der det forekommer skjulte overskrifter uten innhold som kan vanskeliggjøre navigering etter overskrifter. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte sider har ikke en informativ beskrivelse. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kalenderen har en fokusrekkefølge som i enkelte arbeidsflyter ikke virker naturlig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert fire sider der vi har lenket bilde uten alternativ tekst og tekst i lenker som ikke er beskrivende nok. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alt innhold i itslearning kan finnes på andre måter enn å navigere seg gjennom menyen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert tre sider der det forekommer skjulte overskrifter uten innhold som kan vanskeliggjøre forståelsen av siden. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte eldre brukergrensesnittkomponenter har manglende eller ikke tydelig

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert en feil i språkvelgeren. Denne vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert fire steder der skjer betydelige endringer på siden etter valg i skjema

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert to skjemaer der identifikasjon av feil ikke skjer korrekt. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert to skjemaer der ledetekst ikke er korrekt. Dette vil bli rettet i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I testverktøyet vil tester med navigering satt til «kun fremover» ikke bestå dette kriteriet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle sider har korrekt kode

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle brukergrensesnittkomponenter har korrekte roller. Dette vil bli rettet i 2023

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har identifisert to sider som har statusbeskjeder som ikke blir lest opp av skjermlesere. Dette vil bli rettet i 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .