Tilgjengelighetserklæring for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

  • Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
  • INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS, organisasjonsnummer 974 247 488
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

IKA Rogland vil ha en løpende oppfølging av nettsidene for å sikre at de oppfyller kravene om universell utforming.

I tillegg vil vi gjennmføre en årlig revisjon av Tilgjengelighetserklæringen – neste gang i januar 2025.