Tilgjengelighetserklæring for interkommunalt arkiv i rogaland iks

 • Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
 • INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS, organisasjonsnummer 974 247 488

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har 3 instruksjonsvideoer som ikke har lyd eller tekstalternativ. Årsaken er at man ikke har vært bevisst nok om dette kravet. Blinde eller synshemmede brukere kan ikke oppfatte innholdet i videoen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabeller som ikke har korrekt koding. Årsaken er at man ikke har vært bevisst nok om dette kravet. Konsekvensen er dårligere lesbarhet og navigering ved bruk av hjelpemiddel.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen lenketekster mangler formål eller fornuftig kontekst. Årsaken er at man ikke har vært bevisst nok på dette. Vanskeliggjør navigering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes tekster på annen målform som ikke er korrekt merket. Årsaken er at man ikke har vært klar over kravet. Gjør at opplesende hjelpemidler ikke velger riktig stemme for opplesing.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil blir vist og forklart, men forklaringen er på engelsk. Årsaken er at man ikke har vært bevisst nok på dette. Kan vanskeliggjøre oppfattelsen av feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det oppgis ikke antall søketreff etter søk. Årsaken er at man ikke har vært bevisst nok på dette. Kan vanskeliggjøre oversikt og navigering.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Parallelt med arbeidet med tilgjengelighetserklæringen har IKA Rogland igangsatt arbeid for å utbedre nettsidene slik at de oppfyller kravene om universell utforming.

Tilgjengelighetserklæringen vil bli oppdatert igjen innen 15. april 2023.