Tilgjengelighetserklæring for dua.uit.no

 • dua.uit.no
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 422 528
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på dua.uit.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En rekke bilder mangler alt-tekst.

Innhold som bryter kravet

Mangler label på skjema fra Events Manager

Innhold som bryter kravet

Mangler minst én metode for å finne innhold (søk)

Innhold som bryter kravet

Noen tekstlenker har kun farge, og ikke underline.

Innhold som bryter kravet

Følgende har for lav kontrast: Lenker og tekst oppå bilder, hover-farge på tekstlenker og bildetekster. Tekst og lenker på https://dua.uit.no/publikasjoner/fagartikler/ har for lav kontrast.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder med tekst i stedet for tekst: https://dua.uit.no/foreldre/

Innhold som bryter kravet

Hoverfarge på knapper i bunnen av nyheter har for lav kontrast: https://dua.uit.no/10-ar-med-dua-i-karmoy-kommune/

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Bruker kan navigere med tastatur, men dropdown blir uoversiktlig. Bruker ser ikke tydelig hvor på nettsiden man er ved tastaturnavigering.

Innhold som bryter kravet

Bruker kommer seg ikke ut av meny ved tastaturnavigering, fortsetter i loop.

Innhold som bryter kravet

Det er kun én metode for navigering

Innhold som bryter kravet

Innhold har ikke synlig fokus ved navigering med tastatur

Innhold som bryter kravet

Nettsiden støtter ikke bevegelser

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke tydelig hvor i skjema feil/mangel er, det er kun tekstbeskrivelse av hva som er feil.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke tydelig hvor i skjema feil/mangel er, det er kun tekstbeskrivelse av hva som er feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har feil når man navigerer i dropdown i meny med tastatur

Innhold som bryter kravet

Feil ved inndata i skjema, viser ikke hvor i skjemaet feilen/mangelen er


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil jobbe med manglene på nettsiden som fremkommer etter gjennomgang av WCAG- sjekklisten for å utbedre kravene som ikke er oppfylt.