Tilgjengelighetserklæring for Min kunnskap (UDE)

  • Min kunnskap (UDE)
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Min kunnskap (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Gjeldende fra skolestart 24/25: * For nyere innhold: Ja Bruker alt text attribute på bilder, aria- attributer hvor eks. css bakgrunn er brukt som bilde knapp. * Fra 2020 or eldre innhold, som er mindre relevant: Nei Kan mangle noen "alt"- tekster på bilder, og knapper. Planlagt utbedring etter skolestart 24/25.

Innhold som bryter kravet

Gjeldende fra skolestart 24/25: * For nyere innhold: Ja Vi legger til en boks med tekst ved siden av videoen med manuset til det som blir sagt i videoen. På enkelte språk kan også AI generert teksting være tilgjengelig for video-er. Alle lydavspillinger er også representert som tekst. * Fra 2020 or eldre innhold, som er mindre relevant: Nei Det finnes et mindre antall videoer som ikke har alternativ tekst til video. Utbedres løpende. Planlagt utbedring etter skolestart 24/25.

Innhold som bryter kravet

Gjeldende fra skolestart 24/25: * For nyere innhold: Ja Video-er er tekstet i formatet VTT. også tilgjengelig i flere språk. Vi legger til en boks med tekst ved siden av videoen med manuset til det som blir sagt i videoen. På enkelte språk kan også AI generert teksting være tilgjengelig for video-er. Alle lydavspillinger er også representert som tekst. * Fra 2020 or eldre innhold, som er mindre relevant All forhåndsinnspilt lyd er tekstet. Teksten legges løpende i eget oppklikk-bart felt ved videoen. Planlagt utbedring etter skolestart 24/25

Innhold som bryter kravet

For nyere innhold: Ja Egen overskrift modul skiller overskrifter <H1> osv. fra text moduler <P>. Standardisert html markup brukes for tabeller, lister osv. * Fra 2020 or eldre innhold, som er mindre relevant: Nei Titler på eldre innhold brukte ikke Header (H1,H2..) tagger. også er Paragraph Tag sjeldent brukt. Absolute posisjonering kan føre til ikke riktig rekke fæle i kode, men tabindex skal likevel være korrigert og fungere rett.

Innhold som bryter kravet

Gjeldende fra skolestart 24/25: * For nyere innhold: Ja Vi bruker responsive layout (alternativ versjon) for sommer 2024+ innhold hvor dette skal være mulig. * Fra 2023 or eldre innhold: Nei Noe skalering er mulig, men ikke så mye som 400% ved 1280 piksler bredde. Planlagt utbedring etter skolestart 24/25.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .