Tilgjengelighetserklæring for trollheimen.info

 • trollheimen.info
 • STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG, organisasjonsnummer 974 764 350
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på trollheimen.info slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere bilder og logoer mangler tekstalternativer fordi nettsiden ikke er kodet til å støtte dette. Dette vil føre til at brukere som bruker skjermleser ikke vil få samme sanseopplevelse av nettsiden og kan i visse tilfeller også miste kontekst.

Innhold som bryter kravet

Flere lister er ikke utformet som lister i koden. Dette gjør at brukere som bruker skjermleser ikke vil oppfatte innholdet som en liste. Sidetitler er ikke kodet som h1. Dette vil føre til at brukere av skjermlesere får en svekket mulighet for å oppfatte nettsidens struktur.

Innhold som bryter kravet

Bildetekst kan på noen bilder ha for lav kontrast. Dette kommer av at bakgrunnen til bildeteksten er for transparent. Dette vil føre til at brukere med nedsatt syn ikke får lest bildeteksten.

Innhold som bryter kravet

Noen tekster på nettsiden, som bildetekst, er ikke utformet med HTML tekstelementer som gjør at noen verktøy for å øke tekstavstand og linjeavstand ikke vil fungere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Bildekarusell øverst på forsiden er ikke pausbar. Dette fører til at personer med nedsatt kognisjon eller bare er lettere distrahert vil ha det vanskelig for å lese innhold i nærheten av bildekarusellen da det kontinuerlig vil stjele oppmerksomheten til brukeren.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har en knapp for å hoppe over navigasjon, men denne hopper også over brødteksten, da navigasjonen ligger etter brødteksten. Dette vil føre til at personer som bruker skjermleser kan gå glipp av en del av innholdet om denne funksjonen brukes.

Innhold som bryter kravet

Flere logolenker mangler tekstalternativ som gjør at formålet med lenken ikke er klart. Dette påvirker brukere som bruker skjermleser, da det ikke vil leses opp hva lenken leder til.

Innhold som bryter kravet

Det er kun mulig å navigere siden gjennom menyen da det ikke er utviklet noen alternative metoder. Dette gjør det vanskeligere for besøkende å finne spesifikt innhold, da de blir tvunget til å lete gjennom alle sider på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Navigasjonskortene har ikke synlig nok fokus. Dette fører til at brukere som navigerer gjennom nettsiden med tastatur kan bli forvirret av hvilken lenke de for øyeblikket har fokus på.

Tilgjengelige alternativ

Alle navigasjonskort er også kodet som en tekstlenke i brødteksten/hovednavigasjon på siden. Disse har tilstrekkelig synlig fokus.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språkkoden som er satt for nettstedet er ikke iht. standard for språkkoder som kan føre til at enkelte skjermlesere ikke oppfatter språket riktig.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

HTML for noen sider er ikke gyldig som kan gjøre at enkelte skjermlesere kan ha problemer med å lese innholdet riktig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .