Tilgjengelighetserklæring for Karriere Troms og Finnmark

 • Karriere Troms og Finnmark
 • TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 922 420 866

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Karriere Troms og Finnmark slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kodefeil: I artikkeloversikt på forsiden har alternativ tekst og bildetekst byttet plass. Alternativ tekst til bilder i lenkesamling vises ikke ut. Acos jobber med å rette feilene. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

I artikkeloversikt på forsiden har alternativ tekst og bildetekst byttet plass. Alternativ tekst til bilder i lenkesamling vises ikke ut. Acos jobber med å rette feilene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Oversiktskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3. Vår leverandør Acos jobber med å rette disse feilene. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av våre illustrasjoner, bilder og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det ligger inne 1 stk. bilde med tekst på nettstedet. Denne informasjonen er derimot tilgjengelig med alternativ tekst.

Tilgjengelige alternativ

Informasjon er tilgjengelig i ALT-tekst

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av våre illustrasjoner, bilder og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vår leverandør Acos jobber med å rette disse feilene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt og søkeknapp har samme navn. Vår leverandør Acos jobber med å rette opp i feilene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Troms og Finnmark er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. Her inngår Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Nordland. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskraft mot vår felles leverandør Acos, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.

Troms og Finnmark fylkeskommunen opphører å eksitere 1. januar 2024. Da vil denne nettsiden erstattes av nye nettsider for henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.