Tilgjengelighetserklæring for Nettbutikk Aldring og helse

 • Nettbutikk Aldring og helse
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF, organisasjonsnummer 983 975 259
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSET I VESTFOLD HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nettbutikk Aldring og helse slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tastaturnavigering fungerer bare delvis. Rekkefølgen er ikke optimal, og elementene får ikke fokus. Det gjør det vanskelig for svaksynte og andre som bruker tastatur for å navigere.

Innhold som bryter kravet

På grunn av at tastaturnavigasjon ikke fungerer fullt ut, blir brukeren sendt i loop enkelte steder. Det gjør det vanskelig for svaksynte og andre som bruker tastatur for å navigere.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe over blokker. Det gjør det mer komplisert å navigere med kun tastatur.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke synlig fokus ved navigering ved hjelp av tastatur. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Flere av feltene i handlekurv gir ikke feilmeldinger som stemmer overens med selve feilen. Rød varseltekst forteller ikke hvor feilen oppstår. Det kan gi feil og merarbeid i kjøpsprosessen for både kunder og butikk, uavhengig av funksjonsnivå.

Innhold som bryter kravet

Noen feil oppdages, men ikke alle. Det kan gi feil og merarbeid i kjøpsprosessen for både kunder og butikk, uavhengig av funksjonsnivå.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .