Tilgjengelighetserklæring for Nesna bibliotek

 • Nesna bibliotek
 • NESNA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 600 515
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NESNA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nesna bibliotek slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold mangler alternativtekst. Dette får konsekvenser for besøkende med manglende eller redusert syn ikke får med seg bildeinnhold. Det må gjøres en gjennomgang av innhold på siden i 2023 for å oppdatere Alternativtekst.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket tilbyr lydopptak og podcaster som ikke er tilgjengelig i tekstet versjon.  Som en konsekvens kan hørselshemmede oppleve å ikke få tilgang til informasjon.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Bibilioteket lenker til bibilotekets innhold. Det er ikke krav om at alt av bibliotekets innhold skal være universelt utformet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er store mengder innhold i biblioteket.

Innhold som bryter kravet

Noen filmer, slik som innebygde filmer fra YouTube kan mangle teksting. Som en konsekvens kan hørselshemmede oppleve å ikke få tilgang til informasjon.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Biblioteket lenker til mye innhold. Mye av dette eies ikke av biblioteket(kommunen/fylkeskommunen.

Innhold som bryter kravet

Det er dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn flere steder. Dette må endres ila første halvdel av 2023.

Innhold som bryter kravet

Bokforsider benyttes som bilder på nettsiden. Disse bildene har tekst som en del av innholdet. Dette kan ikke løses.

Bilder med tekst knyttet til arrangementer har også tekst i artikkel som inneholder samme informasjon.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Når det gjelder bilder av bokforsider, så kan dette ikke løses, da en bokforside kan beskrives som et bilde som må inneholde tekst.

Tilgjengelige alternativ

Boktittel står i tekst der det er relevant. Innhold på plakater om arrangement står også i tekst.

Innhold som bryter kravet

Det er for lav kontrast på noen lenker. Svaksynte kan ha problemer med oppfatte innholdet. Dette må forbedres i 2023.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe rett til artikkelinnhold. Dette får konsekvenser for brukere som benytter skjermleser eller har kognitive utfordringer. Dette må endres i Wordpress-løsningen som fylkeskommunen bidrar med i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nesna biblioteks nettside er drevet av Nordland fylkeskommune.

Nesna bibliotek er ansvarlig for nettsidens innhold, og arbeidet med universelll utforming av dette inngår i Nesna kommunes arbeid og planer for fokus på tilgjengelighet og universell utforming.