Tilgjengelighetserklæring for Festiviteten kino og kulturhus

  • Festiviteten kino og kulturhus
  • INDRE ØSTFOLD KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 123 899
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi bruker en nettside i samarbeid med Filmweb. Vi fornyer oss stadig, det nye programmet vi skal bruke for å legge ut materiell på siden er godt tilpasset de nye universale reglene og enkelte ting kan man ikke engang legge ut uten de nye reglene. (Blant annet kan man ikke legge ut bilder uten brødtekst osv)