Tilgjengelighetserklæring for Veilederforum.no

 • Veilederforum.no
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Veilederforum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte sider som har bilder uten alt-tekst. Konsekvensen er at de brukerne som benytter skjermleser ikke vil få informasjon om innholdet i bildet. Bildene er ikke meningsbærende alene, men er i en tekstlig kontekst.

Tilgjengelige alternativ

Bildene er ikke meningsbærende alene, men er i en tekstlig kontekst.

Innhold som bryter kravet

Det finnes eksempler på promofilmer som ikke har tekstlig alternativer. Konsekvensen er at brukere som bruker skjermleser ikke vil få informasjon om innholdet i filmene. Filmene i hovedsak ikke meningsbærende alene, men er i en tekstlig kontekst. En del av disse er produsert for flere år siden, og innholdet er utdatert (eks promotering av tidligere konferanser).

Det finnes eksempler på lydfiler/podkast som ikke har tekstlig alternativer. Konsekvensen er at personer med hørselshemming ikke vil få informasjonen i lydopptaket.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte filmer av eldre dato som ikke er tekstet. Dette er i hovedsak gammelt innhold. Konsekvensen er at brukere med hørselshemming ikke vil kunne få med seg innholdet.

Tilgjengelige alternativ

Disse filmene befinner seg hovedsakelig i en tekstlig kontekst.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av fargene i designet har for dårlig kontrast, blant annet fargen i bylinen, og footer. Dette fører til at det er vanskelig for enkelte brukere å lese teksten. Dette er planlagt rettet opp.

Tilgjengelige alternativ

Informasjonen er stort sett tilgjengelig andre steder på nettstedet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det vil kunne finnes lenker på nettstedet som bryter med dette kravet. Som hovedregel blir det oppfylt. Konsekvensen er at brukerne med skjermleser ikke får beskjed om hvor lenken fører til.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer på siden har blant annet lenke uten tekstalternativ og innebygd ramme uten tekstalternativ (kart i kalenderhendelser).


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .