Tilgjengelighetserklæring for fiskeridir.no

 • fiskeridir.no
 • FISKERIDIREKTORATET, organisasjonsnummer 971 203 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FISKERIDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fiskeridir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av nettstedet fiskeridir.no oppfyller dette kravet om tekstalternativ til innhold som ikke er tekst. 

Men nettstedet fiskeridir.no har embedda noen visualiseringer av statistikk, som er laget i tredjepartsverktøyet Tableau, og som ikke støtter norske tekstalternativ. Det innebærer at personer som har vansker med å oppfatte visuelt innhold ikke får tilgang til all informasjon i disse embedda statistikkvisningene.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av fiskeridir.no oppfyller dette kravet, men blant annet er overskriftsceller i tabeller ikke riktig koda. For blinde/svaksynte brukere er det derfor ikke lett å avlese alt innholdet i tabellene.

 

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av nettstedet fiskeridir.no oppfyller dette kravet om dynamisk reflow.

Men nettstedet fiskeridir.no har embedda noen visualiseringer av statistikk, som er laget i tredjepartsverktøyet Tableau, som ikke støtter kravet om responsivt design uten at informasjon blir vanskeligere tilgjengelig. 
Det innebærer at brukere som benytter hjelpemidler ikke får like lett tilgang til all informasjon i disse embedda statistikkvisningene.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av nettstedet fiskeridir.no oppfyller dette kravet om tekstavstand.
Men nettstedet fiskeridir.no har embedda noen visualiseringer av statistikk, som er laget i tredjepartsverktøyet Tableau, som ikke fullt ut støtter kravene om tekstavstand. Det innebærer at svaksynte ikke får like lett tilgang til all informasjon i disse embedda statistikkvisningene.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av nettstedet fiskeridir.no har ikke denne typen innhold.
Men nettstedet fiskeridir.no har embedda noen statistikkvisninger (grafer og tabeller) laget i tredjepartsverktøyet Tableau, som viser informasjon ved mouseover - og Tableau oppfyller bare delvis kravet om pekerfølsomt innhold. Det innebærer at de som benytter hjelpemidler har større vanskeligheter med å navigere og få tilgang på all informasjon ved disse embedda statistikkvisningene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av nettstedet fiskeridir.no oppfyller dette kravet om ledetekst i navn.
Men nettstedet fiskeridir.no har embedda noen visualiseringer av statistikk, som er laget i tredjepartsverktøyet Tableau, som ikke fullt ut støtter kravene om ledetekst på f.eks. knapper. Det innebærer at personer med nedsatt motorikk og kognisjon - og som f.eks bruker nettstedet ved hjelp av stemmestyring -  ikke får like lett tilgang til all informasjon i disse embedda statistikkvisningene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av nettstedet fiskeridir.no oppfyller dette kravet. Imidlertid er det for de embedda statistikkvisningene (laget i tredjepartsverktøyet Tableau) kun engelsk i kodespråket.

Konsekvensen er at for de som bruker hjelemiddelteknologi, så er de grafiske statistikkvisningene våre vanskeligere å forstå.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste av nettstedet fiskeridir.no oppfyller dette kravet. Imidlertid er det for de embedda statistikkvisningene (laget i tredjepartsverktøyet Tableau) kun engelsk i kodespråket.

Konsekvensen er at for de som bruker hjelemiddelteknologi, så er de grafiske statistikkvisningene våre vanskeligere å forstå.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Fiskeridirektoratet har som mål at nettsidene fiskeridir.no skal være tilgjengelige for alle brukere. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å tilpasse innhald og funksjonalitet, slik at fiskeridir.no oppfyller uu-kravene. Det gjør vi både sammen med teknisk leverandør av nettsidene i videreutvikling av nettsidene, ved rutiner for publisering og rutiner for retting av feil.

Noen av de uu-kravene som fiskeridir.no ikke tilfredsstiller i dag, vil bli rettet i forbindelse med videreutvikling av nettsidene i 2024.

Uu-vurderingen i denne tilgjengelighetserklæringen er støttet av verkøyene Siteimprove og Monsido, samt utvikler av nettsidene, Seeds.

I denne tilgjengelighetserklæringen er de embedda statistikkvisningene, som er laget i verktøyet Tableau, inkludert i uu-vurderingen av nettsidene. Denne vurderingen baserer seg på uu-status for Tableau på fiskeridir.no levert av en representant for Tableau.

Som en del av nettsidene fiskeridir.no er det også to andre tredjepartssystem. På grunn av manglende kunnskap om de to andre tredjepartssystemene - samt at de er å anse som litt i randsonen av nettsidene - inkluderer denne uu-vurderingen av fiskeridir.no ikke disse:
- Statistikkbanken, som er laget i verktøyet Pxweb: https://www.fiskeridir.no/Tall-og-analyse/Statistikkbanken
- Et skjema levert av SMS Alert, der brukere kan melde seg på for å motta varslinger via SMS og e-post: https://www.fiskeridir.no/Om-oss/Varsel-nyheter-og-forskrifter/Forskrif…

Denne uu-vurderingen av fiskeridir.no omfatter ikke filer i pdf, word eller liknende.