Tilgjengelighetserklæring for oyer.kommune.no

 • oyer.kommune.no
 • ØYER KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 185
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØYER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oyer.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Det er gjort funn av tomme lister på transportsider.
 • Det er gjort funn av overskrifter som har feil overskriftskode. 

Det kan gjøre det vanskelig for brukeren å navigere eller oppfatte viktig informasjon. Det skal rettes fortløpende.

 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer med svak kontrast. Dette kan gjøre innhold lite lesbart for brukeren. Dette er meldt inn til leverandør av CMS-et og skal rettes opp fortløpende. Dette er en kjent feil i implementasjon av "nabolaget" og vil utbedres i en fremtidig versjon.

 

 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer med svak kontrast. Dette kan gjøre innhold lite lesbart for brukeren. Dette er meldt inn til leverandør av CMS-et og skal rettes opp fortløpende. Dette er en kjent feil i implementasjon av "nabolaget" og vil utbedres i en fremtidig versjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Funksjonen hopp til innhold, søk og meny er skjult for skjermleser. Dette kan gjøre det vanskeligere for brukeren å hoppe over innhold som ikke er relevant. Det er meldt inn til vår leverandør av CMS-et og vil bli sett på fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsidene til Øyer der lenkemålet ikke fremgår tydelig av lenketeksten. Minstekravet i WCAG er at lenketeksten skal kunne forstås ut fra sin kontekst. Det skal være tydelig hvor du havner når du klikker på en lenke. Er lenken utydelig kan det føre til misforståelser eller at brukeren ikke klikker i det hele tatt. Det bør være mulig å forstå lenkens mål når man leser lenken i den konteksten den står i.

Vi skal jobbe med å rette alle slike lenker slik at de blir selvforklarende lenketekster.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av noen elementer som mangler fokusmarkering.

Dette kan føre til at brukeren går glipp av viktig informasjon. Det er viktig for brukere som benytter tastaturnavigasjon å forstå hvor på siden de er til enhver tid. Lenker skal som nevnt skille seg ut fra annet innhold, men de skal også få en ekstra visuell markering når de kommer i fokus

Vi har meldt inn feilen til vår leverandør av CMS-et og det skal bli rettet på fortløpende.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ikke testet da dette er et krav som skal ut av WCAG. En skjermleser klarer å oppfatte innholdet på en selv om den har noen syntaksfeil.

Innhold som bryter kravet

Funksjonalitet for nabolaget har noen kjente feil i forhold til universell utforming.

 • Inputfelt og ledetekst er ikke koblet korrekt. 
 • Feilmeldinger i nabolaget bør inneholde informasjon om hvilket felt som inneholder feil. 
 • De grå knappene, stegene, samt forklaringstekst tilknyttet inputfeltene i nabolaget har svak fargekontrast. 
 • Det bør inn bedre merking av obligatoriske felt.

Hvis et skjema ikke er universelt utformet kan brukere bli utestengt fra viktige tjenester eller sende inn feil informasjon. Gode ledetekster og feilmeldinger, samt markering av obligatoriske felter i skjema er nyttig for alle.

Feilen er meldt inn til leverandør og blir fikset fortløpende.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .