Tilgjengelighetserklæring for Vardø kommune innbyggerportal

 • Vardø kommune innbyggerportal
 • VARDØ KOMMUNE, organisasjonsnummer 972 418 048
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VARDØ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vardø kommune innbyggerportal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av brudd på følgende krav under 1.3.1:
Beholderelementet er tomt
Tomme overskrifter
Rollen er ikke innenfor den nødvendige konteksten

Dette kan påvirke brukervennligheten av nettstedet for brukere med nedsatte synsevner. Vi samarbeider med leverandør av nettstedet for å rette disse avvikene så raskt som mulig.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av brudd på krav 1.4.1: Bruk av farge:
Det er ikke lett å se lenkene. 

Vi jobber med å rette dette så snart som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av brudd på krav 1.4.3: Kontrast (minimum):
Fargekontrasten oppfyller ikke minimumskravene til fargekontrast.

Vi jobber med å rette avvikene så raskt som mulig. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har ikke testet innhold for dette kravet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har ikke testet innhold for dette kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av brudd på krav 2.4.4: Formål med lenke (i kontekst):
Lenke mangler et tekstalternativ.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har ikke testet innhold mot dette kravet. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har ikke testet innhold mot dette kravet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har ikke testet innhold mot dette kravet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har ikke testet innhold mot dette kravet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har ikke testet innhold mot dette kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av brudd på krav 4.1.1: Parsing (oppdeling):
Element-ID-er er ikke unike.

Vi samarbeider med leverandør av nettstedet for å rette dette så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av brudd på krav 4.1.2: Navn, rolle, verdi:

Lenke mangler et tekstalternativ
Innebygd ramme mangler et tekstalternativ

Vi jobber med å rette dette så raskt som mulig. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .