Tilgjengelighetserklæring for helse-sorost.no

 • helse-sorost.no
 • HELSE SØR-ØST RHF, organisasjonsnummer 991 324 968

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE SØR-ØST RHF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helse-sorost.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan forekomme bilder uten alt-tekst. Brukere som ikke kan se bilder vil da ikke kunne forstå hva bildet viser. Dette dreier seg i stor grad om bilder i nyhetssaker eldre enn ett år.

Vi jobber med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen få videoer som ikke oppfyller kravet og jobber med å få dette på plass.

Dette medfører at brukere som ikke ser, ikke får med seg hva filmen viser og handler om.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen få videoer som ikke oppfyller kravet og jobber med å få dette på plass.

Dette medfører at brukere som ikke hører, ikke får med seg tale og beskrivende lyder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan eksistere tabeller i nyhetssaker eldre enn ett år som ikke inneholder tittel. Dette gjør at brukere som er svaksynte eller blinde ikke umiddelbart får med seg hva tabellen handler om.

Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan forekomme bilder av tekst i enkelte nyhetssaker. Dette gjør at brukere som er blinde/svaksynte ikke får med seg denne informasjonen.

Vi jobber med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Helse Sør-Øst RHF arbeider kontinuerlig med å innfri kravene til universell utforming på helse-sorost.no.
Vi jobber med å heve kompetansen hos våre lokale redaktører og innholdsleverandører. Dette gjelder både å lage nettsider og innhold/dokumenter som holder universell tilgjengelighet.