Tilgjengelighetserklæring for indrefosen.kommune.no

 • indrefosen.kommune.no
 • INDRE FOSEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 305 483
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INDRE FOSEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på indrefosen.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen elementer på framsiden og undersider som er koder med tomme "overskrift" tagger. Har kontaktet leverandør for å fikse dette. 

Innhold som bryter kravet

Kontrast på lenker med liten tekst oppfyller ikke minimum kontrastnivå. Dette gjør at lenker med liten tekst blir vanskelig å se for svaksynte. 

Dette skal løses ved innføring av nye hjemmesider i 2023.

Designet på dagens sider åpner ikke for å løse dette før vi lanserer nye sider

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

script should not cause screen flicker. 0%

Innhold som bryter kravet

Snarvei for å hoppe direkte til innhold er kodet feil. På undersider sender dette bruker tilbake til framsiden på nettstedet, i stedet for å hoppe til hovedinnhold på siden.

Dette vil rettes når vi innfører nye nettsider i løpet av 2023, men vi sjekker med leverandør om dette kan fikses på dagens sider.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere tusen sider med innhold. Alle lenker er nok ikke lagt inn med formål. Dette fører til brukere kan trykke på lenker, hvor de egentlig ikke vet nok om hvor lenken fører.

Vi vil ha fokus på dette når vi lager nye hjemmesider i 2023

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. 

Dette gjør at lenker i PDF-dokumenter ikke gir en god nok beskrivelse av lenket sitt formål. 

Når nye hjemmesider skal bygges i 2023, vil det være fokus på at pdf`er er universelt utformet.

 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

fgdgdghdgh

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har 52 sider som bryter med at "ID" attributer skal være unike. Om dette ikke lar fikse på dagens nettside, vil dette bli fikset i nye nettsider som kommer i 2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I 2023 skal det planlegges for, og settes av ressurser til å jobbe kontinuerlig med universell utforming.
i 2023 skal våre hjemmesider fornyes. Hovedgrunnen til denne fornyelsen, er at dagens sider ikke oppfyller alle kriterier for universell utforming.
Dette er også året hvor vi skal bygge opp intern kompetanse på universell utforming.