Tilgjengelighetserklæring for magasin.kulturtanken.no

 • magasin.kulturtanken.no
 • KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE, organisasjonsnummer 974 761 114
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på magasin.kulturtanken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere bilder mangler alternativ tekst. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilder. Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Flere videoer og lydklipp, inkludert podkast, mangler tekstalternativ. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i videoer, og hørselshemmede får ikke tilgang til informasjon i lydklipp. Vi vurderer tiltak for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoer mangler underteksting. Hørselshemmede får ikke tilgang til informasjon i videoenes lydspor. Vi vurderer tiltak for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte videoer som mangler synstolking. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon. Vi vurderer tiltak for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Enkelte tekstelementer som ligger oppå bilde- eller videobakgrunn har ikke tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. Vi vurderer tiltak for å utbedre dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoer spilles av automatisk i loop, og har ingen synlig funksjon for å stoppe, pause eller skjule. Dette kan være forstyrrende for personer med nedsatt kognisjon. Vi vurderer tiltak for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Det er ingen funksjon for å hoppe rett til hovedinnholdet. Selv om menyen er kort, gjør det nettstedet vanskeligere å bruke for personer som er avhengig av tastaturnavigasjon, skjermforstørrer eller skjermleser. Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke synlig fokusindikator ved tastaturnavigasjon. Det gjør nettstedet vanskeligere å bruke for personer som er avhengig av tastaturnavigasjon. Vi jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kulturtanken har fått bistand til testing og vurdering av våre hovednettsteder fra Funka. Vi har hatt intern opplæring, og har opprettet en ressursgruppe for universell utforming, som jobber kontinuerlig med utbedringer.