Hopp til hovedinnhold

Tilgjengeleg­heits­erklæring for nettside

Uu-veileder for utviklingsteam i nav
  • Uu-veileder for utviklingsteam i nav
  • Arbeids- og velferdsetaten, organisasjonsnummer 889 640 782

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Kva betyr brota for brukarene?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klager på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Kombinasjon av intern og ekstern test og vurdering.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

NAV skal bidra til et inkluderende samfunn, og alt vi lager skal fungere for alle som trenger det. Vi stiller derfor høye krav til løsninger vi lager eller kjøper.

Våre løsninger skal som minimum følge WCAG 2.0 på nivå A og AA, og vi jobber for å etterleve WCAG 2.1 på nivå A og AA.

Sidene er også testet med skjermleser (VoiceOver) og skjermforstørrer.