Tilgjengelighetserklæring for kvitsoy.kommune.no

 • kvitsoy.kommune.no
 • KVITSØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 634
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KVITSØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kvitsoy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). 
Se eksempelvis https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole…, https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilde…, https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barne… og https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-ki…. Det samme gjelder sidene for Kvitsøy sykehjem og Kvitsøy fyr.

Det anbefales en gjennomgang for å legge til alternativ tekst på disse. 

Tilgjengelige alternativ

Bilder til illustrasjon

Innhold som bryter kravet

En video som brukes et par steder i portalen mangler teksting eller tekstlig alternativ. Se https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/historie/kommunens-histo… og https://kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/.

Tilgjengelige alternativ

Video som viser innhold, der tale høres.

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren. Dette er tilfelle bl.a. på https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/nyheter/ (øverst på siden), https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/ (rett over bildet av fyret) og https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kalender/ (over utleiekalenderen). Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Gjennomførte tester har ellers ikke avdekket mangler når det kommer til nettsteds strukturering av tekst eller utforming av brukergrensesnittet.

Tilgjengelige alternativ

Overskriftene ligger synlig, men med feil formatering.

Innhold som bryter kravet

Bilde av tekst skal kun brukes når det ikke er mulig å presentere et innhold på annen måte. Testene avdekket avvik. Eksempel: http://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/nyheter/nysgjerrig-pa-kvitsoy/
Personer med skjermleser har ikke mulighet til å tilegne seg informasjonen i bildene.

Tilgjengelige alternativ

Tekst ligger synlig som del av bilde.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Testene viste at det er ikke alle sider som kan betjenes ved hjelp av tastatur.

Tilgjengelige alternativ

Musepeker kan brukes.

Innhold som bryter kravet

Testene viste at ved å tabulere seg på forsiden og trykke enter på "Meny" og tabulere seg videre, forsvinner fokusmarkøren og man vet ikke hvor man er på siden.

Tilgjengelige alternativ

Musepeker kan brukes.

Innhold som bryter kravet

Testene viste at det ikke var snarveilenke for å komme til hovedinnholdet på nettstedet.

Tilgjengelige alternativ

Bruk av hovedmeny

Innhold som bryter kravet

Her er ikke sidetitler på plass. En sidetittel skal beskrive den aktuelle sidens emne eller formål og så skal navnet på nettstedseier kommer etterpå. F.kes. "Skolene våre - Kvitsøy kommune"

Innhold som bryter kravet

Et par steder er det tomme ekstra lenker som må fjernes. https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss…

Et annet sted  finnes det  en tom lenke i innholdsfortegnelse på siden. Det er fordi overskriftstruktur ikke er på plass. Dette fører til at innholdsfortegnelsen på siden blir mangelfull. https://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/

Innhold som bryter kravet

På en side med innholdfortegnelse er ikke overskriftstrukturen på plass. Det er en tom overskrift ref punkt 2.4.4.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk for sidene er ikke angitt i koden.

Innhold som bryter kravet

Language knappen i header mangler riktig språkkode.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere sider med innebygde rammer som mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kvitsøy kommune vil arbeide kontinuerlig med å forbedre innholdet slik at krav møtes.